Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Mấy hình ảnh giao lưu giữa nhóm "Mây Trắng Hà Thành" và " Chúng tôi yêu nghệ thuật"

Mấy hình ảnh giao lưu giữa nhóm "Mây Trắng Hà Thành" và " Chúng tôi yêu nghệ thuật"

Nhóm "Mây Trắng Hà Thành" gồm những người làm thơ. Nhóm "Chúng tôi yêu nghệ thuật" gồm người làm thơ, viết nghiên cứu, phê bình, kinh doanh. Hai nhóm đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu vui vẻ tại nhà của Thanh Bình, ngõ Văn Chương. Ghi mấy hình ảnh ( Từ máy của Nguyễn Ngọc Thiện và Vũ Nho).

                                                          Thành viên hai nhóm


                                                                         Chủ nhà ( trái) và bạn  Vĩnh Hà

                                                                Trò chuyện
                                                            Ánh Tuyết , nhóm "Chúng tôi yêu nghệ thuật" phát biểu và đọc thơ                                         Đội hình chị em


 
                         Đội hình tổng hợp

                                     Chữ kí của mọi người cho tác già "Nhà thông thái tí hon"
                            
                                                   Vũ Nho và bốn nàng ( Phong Thu, Ánh Tuyết, Tâm Dung, Thanh Bình)

                                                                 Anh Vượng với chị em

                                                                Vũ Nho chụp ảnh này

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét