Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Mấy hình ảnh chấm luận án TS của nghiên cứu sinh Trần Hoài Phương

Mấy hình ảnh chấm luận án TS của nghiên cứu sinh Trần Hoài Phương

Thứ 6 ngày 19 tháng tám, VN tham gia chấm luận án TS của nghiên cứu sinh Trần Hoài Phương với tư các ủy viên Hội đồng.
Mấy nhận xét của VN:
- Cần nói rõ ba khái niệm Bản đồ, Sơ đồ, Lược đồ tư duy chỉ là cách dịch khác nhau của cùng một thuật ngữ Mindmap.
- Lập ý trong văn nghị luận tương tự như tìm tứ cho sáng tác thơ. Chất lượng của bài văn ( thơ) không phụ thuộc vào lập ý hay có tứ. Cần phải nhấn mạnh để tránh hiểu lầm.
- Ý không phải là linh hồn của bài văn. Người ta chê việc chấm văn "đếm ý" cho điểm.
- Cần thống nhất khái niệm về cấp độ ý ( Ba hay bốn) : Luận đề, luận điểm, luận cứ.  Sau luận cứ là gì?
- Khi lập ý, học sinh dùng bản đồ tư duy ghi chú hay bản đồ tư duy sáng tạo?

Dưới đây là vài hình ảnh.
                                            TS Lê Như Thục công bố Quyết định lập Hội đồng chấm

                                                     Thư kí HĐ, TS Phan Thị Hồng Xuân công bố Hồ sơ bảo vệ

                                                   Nghiên cứu sinh trình bày kết quả nghiên cứu

                                                            PGS TS Nguyễn Văn Lộc, phản biện
                                                             PGS TS Trần Thế Phiệt phản biện
                                                                PGS TS Bùi Minh Đức phản biện

                                                                  TS Trịnh Thị Lan phát biểu
                                                                           PGS TS Nguyễn Viết Chữ phát biểu
                                                                              Trả lời chất vấn

                                                                    PGS TS Đỗ Hải Phong, Chủ nhiệm khoa Ngữ văn chúc mừng

                                                               Chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét