Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

VĂN CAO-VÔ VÀN

VĂN CAO-VÔ VÀN
                    TRẦN TRUNG
“Và đôi mắt em
Hai giếng nước” *
Với Nhạc sĩ-Thi nhân
Thời gian
           Vô thủy
                 Vô chung
                         Vô tận...
Chỉ
   Đôi-Mắt-Tình
Là muôn thủơ Đầy-Xanh.
             &&&
  Văn Cao phóng bút-vung đàn
Tìm không tận về “Suối mơ” **
Tìm chàng “Trương Chi” ***
             Mà xót, mà thương chàng Trương
                                  “cắm sào đợi nước”...
Thương sao nàng Mị Nương
                     Tơ tưởng
                                 Khúc mơ hường.
               &&&
  Khi  nước, dân mình
                     Phải gạt đi “Suối mơ”
                                      Tình sơn cước
  Khi ngoại bang còn tham vọng cướp nước
              Nhạc sĩ-Thi nhân
                                   Lại phóng bút-Vung đàn...
   “Tiến quân ca” **** dựng cao Hồn-Xung-Trận
   Mênh mang,khôn tận “Đoàn quân Việt Nam đi”...
                        &&&
     Lắng nhịp thời gian
                      Vô thủy, vô chung, vô tận...
   Cùng Nhạc sĩ-Thi nhân
                 Lắng tứ tình theo Đôi mắt-Thời gian:
                           “Đôi mắt em-Hai giếng nước”
                                                                Vô vàn...
                                        Hà Nội, 8/7/2015.

*Lời thơ trong bài “Thời gian” (Tập thơ “Lá” của Văn Cao)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét