Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

10 bài HAIKU Đức

MƯỜI BÀI HAIKU ĐỨC do TS Nguyễn Văn Hoa dịch
Bài 31
Của
Christa Beau
Nhắn tin điện thoại
Với ngón tay dối trá
 Chém gió
SMS –
mit dem Finger die Lüge
wegdrücken
Christa Beau
Bài 32
Luise Eilers
Mất người thân -
đầu tiên họ cắt
hành
Trauerfall –
als erstes schneidet sie
die Zwiebeln
Luise Eilers
Bài 33
Của
Georg Flamm
         Hoa mận nở
Đoàn tầu dài
Như ngừng chạy
Pflaumenblüten –
einen Atemzug lang
steht der Verkehr still
Georg Flamm
Bài 34
Của
Gabriele Reinhard
Vần vũ bão
 Chó gầm gừ
Phủ bóng đen
Gewitterluft
der Hofhund knurrt
seinen Schatten an
Gabriele Reinhard

Bài 35

Của
Klaus-Dieter Wir
 Tầu cao tốc -
Sau khi đường hầm được đua ánh sáng
Qua các toa xe
Shinkansen –
Nach dem Tunnel rast das Licht
durch die Waggons.
Klaus-Dieter Wirth

Bài 36
Của
Hans Lesener
 Chiếc phà dập dềnh
Đàn hải âu
Giữa bạn và tôi
Die Fähre legt ab.
Möwenschwärme
zwischen dir und mir.
Hans Lesener
 Bài 37
Của
Ilse Jacobson
Ban đêm
Tiếng chạm cốc
Âm thanh mới
Abendstunde –
im Klang der Gläser
ein neuer Ton
Ilse Jacobson
 Bài 38
Của
Gerhard Winter
Cờ vua du lịch -
thay thế một nút quần bò
Vua mất tích
Reiseschach –
ein Jeansknopf ersetzt
den fehlenden König
Gerhard Winter
 Bài 39
Của
Norbert Stein
 ?
Mond auf dem See –
ein Fisch
zupft Wellenringe
Norbert Stein

 Bài 40
Của
Dietmar Tauchner
Tin nhắn điện thoại
Nồng nàn hương thơm
ihre sms    fliederduft
Dietmar Tauchner


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét