Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

TÌNH BÁN MUA

TÌNH BÁN MUA
- Tặng T.T và những cuộc tình -


Người trước tôi em thề non hẹn biển
Người trước nữa em hẹn biển thề non
Với người nào em cũng nguyện sắt son
Như với tôi
Như với dăm người khác
Trái tim yêu đem bán mua đổi chác
Một chuyến đò gạ cập bến nhiều nơi
Chuyến tình nào cũng “bèo dạt mây trôi”
Cũng lả lướt vời vòng tay xiết chặt
Đem hoang dại nơi đầu mày cuối mắt
Em oằn mình đốt cháy những đời trai.


Thương, thương lắm, thương đời trai khờ dại
Đem niềm yêu da diết gửi sai người
Tôi cay đắng neo nhầm nơi bến đợi
Đêm tàn rồi!
Tạm biệt nhé,
người ơi!
*.
Hà Nội, 01 tháng 06.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét