Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

ĐOC LẠI           

 ĐỌC LẠI
                     Trần Trung
          ( Kính dâng Nguyễn Du)

Đọc lại-Người xưa
Ùa về
Nỗi 
Tái tê
Kiếp-Người...
            ***

Nguyễn Tiên Điền-
Người ơi!
“Thập loại chúng sinh...”*
Những câu tế
Thành văn,
Loang
Thấm đượm xưa sau
Thương đến tận cùng đồng loại.

Thương Kiếp-Người đang sống,
Nước mắt dâng đầy
Dành
Tận Cõi-Âm.
Nỗi đau đoạn trường-
Thấu đáo
Hôm nay...
            ***“ Trải qua một cuộc bể dâu”**
Câu thơ thuở ấy dãi dầu Xưa-Sau.
Tay nâng trang sách Người-Xưa
Chạnh lòng giông tố
                    Mãi giờ
                              Chưa nguôi.
                ***
           

Kiếp-Kiều
          Chửa hết
                  Tơi bời,
Ngậm ngùi
              Đọc lại
                   Bồi hồi
                           Lòng đau...

                      Hà Nội, 05/12/2015.

*lược tên tác phẩm Nôm của Nguyễn Du: “Văn tế thập loại chúng sinh”.
**Câu thơ của Nguyễn Du trong “Truyện Kiều”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét