Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Chấm luận án Tiến sĩ cấp bộ môn ở khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Chấm luận án Tiến sĩ cấp bộ môn ở khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Chiều 28 tháng 11, Vũ Nho tham gia Hội đồng chấm luận án TS cấp Bộ môn, Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội với tư cách ủy viên. Đây là một vài hình ảnh buổi làm việc.

                                       GS TS Nguyễn Thanh Hùng công bố QĐ thành lập Hội đồng

                                     PGS TS Phạm Thu Hương công bố Hồ sơ bảo vệ

                                      Nghiên cứu sinh Lã Phương Thúy trình bày kết quả nghiên cứu
                                       GS TS Lã Nhâm Thìn đọc nhận xét phản biện

                                PGS TS Đỗ Huy Quang đọc nhận xét

                                     TS Trịnh Thị Lan phát biểu
                                         TS Phan Hồng Xuân phát biểu

                                      PGS TS Phạm Thu Hương phát biểu
                                PGS TS Nguyễn Thị Thanh Hương, người hướng dẫn khoa học phát biểu

Hội đồng đánh giá cao thành công của luận án, đồng thời cũng nêu lên những vấn đề cần chỉnh sửa. Hội đồng nhất trí cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp trường sau khi chỉnh sửa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét