Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

CHUYỆN NHÀ… THẦY… Kỷ niệm 20/11/2016
CHUYỆN NHÀ… THẦY…

Kỷ niệm 20/11/2016

ĐƯỜNG VĂN
                1

Giáo hưu phường Trèm,
Mon men thất thập.
Quét sân, đưa cháu,
tất bật sớm chiều…
Cháu khôn như rận:
Nịnh hoài: - Ông yêu!

                2
San trước, Pháo sau, ông giữa,*
Trâu già rí ráu Rồng non.*
Nghé con cọ cằm, nháy mắt,*
hò reo, vẫy bạn dọc đường.

                 3
Ngắm Pháo cong môi, hớn hở,
Lòng ông bỗng nở bừng hoa!
Quên bệnh già, quên mỏi mệt,
Hứng tràn, thầm thỉ:… là la…!

                 4
Hát rằng:

“60 tính năm,
70 cổ lai*, tính tháng,
80 loạng quạng, tính… ngày!*...                
………………………………
Thêm một ngày, được một ngày!
Vui một ngày, lãi một ngày!*”
A di đà!… tan tạp niệm;
ngày chăm cháu, tối lên… fây!*


                   5
Ngứa mồm, đôi khi… trêu vợ:
Ai thích cháo?!... Ai ưa ?!
Ai hay chơi?!... Ai ham chợ?!
Ai Đệ nhất?! Ai luôn… nhì?!
Ai nhì nữa?... Tôi thì .. thứ ba!*

                   6
Nghỉ bao năm, vẫn nhớ nghề!
Chờ tháng 11, ngày 20,
Cựu giáo Trèm vui kỷ niệm,
Dốc chuyện trường xưa,… rộn tứ bề!

                    7
Khi nao Trời gọi hầu Tổ?
Thênh thênh, nhẹ nhõm lên Đài*!
             Hóa làn khói ấm ban mai,
Nhân gian vĩnh biệt!... Ơn Đời!... mà… thăng!....


  • Ông nội Đường Văn (1949 – Kỷ Sửu – tuổi Trâu); cháu nội: Nguyễn Hoàng Duy (Trọng Pháo) (2009 – Kỷ Sửu – tuổi Trâu – Nghé con); Nguyễn Hoàng Hà San (2012 – Canh Thìn – tuổi Rồng – Rồng non). * Cổ ngữ; 70 (Nhân sinh thất thập cổ lai hy! Người thọ 70, xưa nay hiếm! (Thơ Đỗ Phủ) * Ý cựu Thủ tướng TQ Chu Dung Cơ, trong bài “Hiểu đời”; * Fây: Faxebok (Fb); * Nhất vợ nhì trời! (Tục ngữ); * Đài Hóa thân Hoàn vũ.


Ngày bầu cử Tổng thống HCQ Hoa Kỳ (USA)
8/11/2016 (9/10 Bính Thân);
ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét