Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

HAIKU NỘI MÔNG CỔ

* HAIKU NỘI MÔNG CỔ-  YO.ERDENETOGHTOKH (-1961)*

*Nhà thơ và soạn ca khúc.Nhiều giải thưởng quốc gia: Giải cao nhất Văn học
Nội Mông,Giải Hội Van học Nội mông.Xuất bản các tuyển tập thơ NHỨNG CON
CHIM ƯNG CỦA CÁC ANH HÙNG XƯA,tuyển tập Haiku CON TUẤN MÃ MÀU VÀNG Tham dự
WHA8-TOKYO 2015.*

*                                                              &&&*

*1-   PURE NIGHT OF DEEP AUTUMN / SO PEACEFUL / EVERY IS ABLE TO
COMMUNICATE**  TO  EACH OTHER*
 
*       Đêm thanh tịnh cuối thu / yên bình đến nỗi /ai ai cũng có thể tâm tình với nhau *

*2-   MỈRAGE BECOMES / A MEMBER / OF ESCAPED HORSES*

*      Ảo ảnh  trở thành / một  thành viên / của đàn ngựa xổng*

*3-   THE SUN PLAYS / SLIDING DOWN FROM / THE BACK OF AN EXCELLENT HORSE *
*       Mặt trời đùa chơi / tụt xuống / từ lưng con tuấn mã*

*4-   A SPAROW / PICKS AT A RAIN DROP / AS IT WERE A BEAN*

      *Có con chim sẻ / mổ một giọt mưa / như là hạt đậu*

*5-   A GROWWLING WOLF'S EYES / BITE ME / PROTECTING A SHEEP*
*      Con sói gầm gừ / đôi mắt cắn tôi / khi đang cố cứu một con cừu nhà*

*6   FOLLOWING FELLOWS / THE HORSE'S FETTER MARKS / TEARFUL EYES*
*     Thất thểu theo bầy / con ngựa bị ngàm / ràn rụa nước mắt*

*7-   THROUGH THE DESOLATE COUNTRY / WINDS BLOW / AN EMPTY HEART*
*       Thổi qua đất nước tiêu điều / những làn gió quật  / con tim cạn dòng*

*8-   MT. FUJI / BEHIND WHITE HAIR / OF AN OLD MAN*
*      Núi Phú Sĩ / phía sau mái đầu tóc bạc / một cụ già*

*9-   ANCIENT MIRA**GE / OF GREAT NATURE / WHERE IS IT NOW?  *
*      Ảo ảnh ngày xưa / một thiên nhiên kỳ vĩ / bây giờ nơi nao ?**10-  A MỈRAGE LIKE TEA ABOUT TO COOL DOWN / IN A BRONZE MILK-POT / DÍSTANT
AS            PARADÍSE *
*      Một ảo ảnh như tuần trà đang nguội / trong ấm đồng

Đinh Nhật Hạnh dịch và giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét