Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ của Thuy Thủy và Thanh Nga

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA PHẠM THỊ THU THỦY VÀ NGUYỄN THỊ THANH NGA

Chiều 6/10/2014 VN tham gia chấm luận văn thạc sĩ của Phạm Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thanh Nga. Cả hai học viên đều do PGS TS Nguyễn Viết Chữ hướng dẫn. GS TS Nguyễn Thanh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng. PGS TS Trần Thế Phiệt phản biện. Vũ Nho và PGS TS Nguyễn Thu Hương phản biện. TS Nguyễn Ái Học làm Thư kí Hội đồng. VN có đưa ra hai câu hỏi KHÓ đối với hai người. Với Thu Thủy : Mối quan hệ của ca dao với văn hóa như thế nào? Chỉ quan hệ với văn hóa phi vật thể hay quan hệ cả với văn hóa  vật thể? Với Thanh Nga : Câu hỏi đối thoại khác với câu hỏi thông thường ở điểm nào? Cả hai đều cố gắng trả lời nhưng chưa đúng ý của người hỏi.
Đưa lên vài hình ảnh.
                                                                          Hội đồng và người dự


                                                                    TS Nguyễn Ái Học, Thư kí Hội đồng công bố hồ sơ bảo vệ


                                                                     GS TS Nguyễn Thanh Hùng điều khiển cuộc họp


                                                                    Học viên Thu Thủy trình bày tóm tắt luận văn


                                                                       PGS TS Trần Thế Phiệt đọc nhận xét phản biện


                                                                        Học viên Thanh Nga trình bày tóm tắt luận văn


                                                                     PGS TS Nguyễn Thu Hương đọc nhận xét


                                                             PGS TS Nguyễn Viết Chữ nhận xét tinh thần làm việc của học viên


                                                                Chụp ảnh với Hội đồng và Giáo viên hướng dẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét