Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Tôi không nói...Bài ca...Một cái đầu...THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt, Tày của TRIỆU LAM CHÂU

134. Я все же не скажу, что с колыбели плох,
Плохим я постепенно в жизни стал.
Я все же не скажу, что с колыбели добр,
Я добрым постепенно в жизни стал.
     
134. Tôi không nói mình xấu từ trong nôi
Tôi thành xấu, theo tháng năm cuộc sống
Tôi không nói: Mình hiền từ trong nôi
Tôi thành hiền, theo tháng năm cuộc sống.

134. Hây bấu cảng tẳm chang ứ rà d’ày
Hây pjến d’ày, rjèo pi bươn t’ởi slổng
Hây bấu cảng: Tẳm chang ứ rà rưởng pướng slăm
Hây pjến rưởng, rjèo pi bươn t’ởi slổng.

135. Коль песня в оковах,
так сам я на воле.
А песня свободна,
так я подневолен.
Живу я, надежды своей не тая,
Чтоб были свободны и песня, и я.

135. Bài ca trong xiềng xích
Mà thân tôi tự do
Bài ca được tự do
Mà thân tôi lệ thuộc
Tôi không ngừng mộng ước:
Bài ca và thân tôi
Đều được cùng tự do.


135. Tèo sli xăng chang xúng
T’ọ đang hây táng thư
Tèo sli đảy táng thư
T’ọ đang hây gừa chắng
Hây chăn lầng phăn đảy:
Tèo sli oạ đang rà
Xày wạ căn táng thư.

136. Голова одна, а мыслей – тьма,
Ей от них вот-вот сойти с ума.
Для покоя хватит ей, поверьте,
Мыслей двух: о жизни и о смерти.

136. Một cái đầu - tối đen bao ý nghĩ
Do đấy mà chỉ muốn điên thôi
Muốn yên bình, bạn nhé, chỉ cần hai:
Một nghĩ về đời, hai nghĩ về cái chết.

136. Ăn thua t’oỏc – lẻ đăm lai boỏng ngậy
Nhòng p’ận mỉn, hây ái pjến bả bương
Ái ỏn an, p’ằng d’ạu nỏ, mẻn mì sloong:

Ất ngậy t’ởi roàng, sloong ngậy thâng thai đát.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét