Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Chúc mừng các hội viên Hội nhà văn Việt Nam mới kết nạp năm 2016


Chúc mừng các hội viên Hội nhà văn Việt Nam mới kết nạp năm 2016


Thông báo Hội nghị lần thứ 2 (phần 2) BCH Hội Nhà văn VN khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại Hà Nội, trong các ngày 07 và ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IX) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ hai (phần 2).

1. Hội nghị cho ý kiến chỉ đạo bước đầu về Đề án tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2016. Ban chấp hành giao Ban Nhà văn trẻ tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức, đặc biệt là nội dung và đại biểu tham dự Hội nghị, theo đúng phương châm: chất lượng, hiệu quả, như Nghị quyết Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

2. Hội nghị quyết định tổ chức Hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ tư tại Tam Đảo vào tháng 6 năm 2016 với chủ đề: Tổng kết 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển văn học. Hội nghị giao các Hội đồng chuyên môn bám sát yêu cầu, mục đích Hội nghị tích cực chuẩn bị nội dung và nhân sự bảo đảm Hội nghị đạt chất lượng cao nhất, tác động tốt vào đời sống văn học.

3. Sau khi xem xét kết quả bầu chọn của các Hội đồng chuyên môn, ý kiến của các Chi hội và các Ban chức năng, Hội nghị quyết định kết nạp các tác giả có tên sau đây vào Hội Nhà văn Việt Nam.


I
VĂN XUÔI

1
 DU AN
Điện Biên
2
NGUYỄN TRẦN BÉ
Hà Giang
3
PHẠM PHÚ UYÊN CHÂU
(MEGGIE  PHẠM)
Thừa Thiên Huế
4
PHẠM XUÂN HIẾU
Hải Phòng
5
NGUYỄN THỊ KIM HOÀ
Ninh Thuận
6
CHU THỊ MINH HUỆ
Hà Giang
7
VŨ QUỐC KHÁNH
Phú Thọ
8
NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
9
LÊ HẢI TRIỀU
Hà Nội
10
UÔNG TRIỀU
Hà Nội
11
NGUYỄN TRÍ
Đồng Nai
12
TRẦN ĐẮC TÚC
Hà TĩnhII
THƠ

1
DOÃN THỊ NGỌC BẠCH
Hà Nội
2
PHẠM HUỲNH CÔNG
Hà Nội
3
LÊ QUÝ DƯƠNG
Hà Nội
4
ĐỖ VIỆT DŨNG
Hà Nội
5
TRẦN THU HÀ
Nghệ An
6
PHAN HUY
Cần Thơ
7
NGUYỄN THẾ KIÊN
Nam Định
8
VŨ THIÊN KIỀU
Kiên Giang
9
TRẦN VŨ LONG
Hà Nội
10
ĐOÀN VĂN MẬT
Hà Nội
11
NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
Thái Bình
12
CAO NGỌC THẮNG
Hà Nội
13
THANH ỨNG
Hà NộiIII
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

1
ĐÔNG LA
Thành phố Hồ Chí Minh
2
NGUYỄN NGUYÊN TẢN

Hưng Yên
IV
VĂN HỌC DỊCH

1
DƯƠNG THU ÁI
Hà Nội
2
VŨ ĐÌNH VỊ
Hà Nội
3
BÙI XUÂN
Đà Nẵng Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (KHOÁ IX)

CHỦ TỊCHNhà thơ Hữu Thỉnh ( đã kí)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét