Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Chấm luân án Tiến sĩ tại khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội

 Chấm luân án Tiến sĩ tại khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội
Ngày 29 tháng 9 năm 2016, Vũ Nho tham gia Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hải Linh với tư cách Phản biện 1. Đề tài : "Dạy học thơ Lí Trần ở trường  phổ thông theo hướng minh giải văn bản". Tập thể hướng dẫn : GS TS Lê A, TS Trịnh Thị Lan.
Sau đây là vài hình ảnh.

                                          TS Lê Như Thục, Phó trưởng phòng sau Đại học công bố quyết định thành lập Hội đồng
                                       TS Phan Thị Hồng Xuân công bố hồ sơ của nghiên cứu sinh
                                         PGS TS Nguyễn Quang Ninh, Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi làm việc
                                                Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

                                       PGS TS Trần Nho Thìn đọc nhận xét phản biện
                                               PGS TS Trần Lê Bảo đọc nhận xét phản biện
                                            PGS TS Nguyễn Trí, ủy viên HĐ phát biểu
                                      GS TS Lê A, đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu
                                     Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị của Hội đồng
                                                      PGS TS Trần Văn Toàn, thay mặt khoa Ngữ Văn chúc mừng tân TS
                     Hiệu trưởng trường THPT chuyên Đại học SP tặng hoa 

                            Đại diện hai gia đình tặng hoa chúc mừng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét