Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Một số hình ảnh buổi tặng sách bạn bè của Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên

 Một số hình ảnh buổi tặng sách bạn bè của Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên

Theo Giấy mời trên trang trannhuong.com, sáng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu tức 4 tháng 2 năm 2017, tại nhà hàng  Hale hồ Thiền Quang, rất đông bạn  bè văn chương đã đến dự. Vũ Nho cũng gặp rất nhiều người quen như Phạm Đình Ân, Vũ Bình Lục, Vũ Ngọc Tiến, Thế Đức, Trần Nhương, Nguyễn Đình Toán, Nguyễn Khôi, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Dân, Đường Văn, Đàm Khánh Phương,  Dương Hiền Nga,... Ghi lại một vài hình ảnh.

 Trái qua : Hoàng Dân, Lý Phương Liên, Đường Văn, Nguyễn Nguyên Bảy, Vũ Nho (Chị Liên cầm sách "Vịnh Tam quốc" tập hạ do Đường Văn tặng, anh Bảy cầm sách "Thơ cho tuổi thơ"  do Vũ Nho tặng)
                                           Hai ông Đường Văn và Hoàng Dân


                     Ba người hàng đầu, trái qua : Lưu Trọng Văn, Trần Quang Quý, Nguyễn Nguyên Bảy


                              Có bác Vũ Ngọc Tiến, Phạm Đình Ân và Vũ Bình Lục ( một bác  bìa trái chưa biết tên)

                               Anh Lưu Trọng Văn nói ngắn trước khi Đường Văn nói dài


                              Đường Văn  nói tóm tắt  bài viết dài đã đăng trên trang  Web Trần Nhương và  trang Blog Vũ Nho


                               Trần tiên sinh tác nghiệp sau khi phát biểu ngắn rất ấn tượng
                                 Đàm Khánh Phương phát biểu rất bốc

                                 Anh Bảy chém bão!

                                    Xin một kiểu với anh Bảy

                           Làm kiểu ảnh :  Trần Lão với anh Dũng, Hội viên hội nhà văn Cộng hòa SécKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét