Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

XUÂN, THĂM YÊN TỬ

           


   XUÂN, THĂM YÊN  TỬ

                                                                     ĐƯỜNG VĂN           

Quẳng gậy sau vai, lục hục trèo,
Nhọc nhoài, nhúc nhắc, leo, cố leo!...
Thẹn với lão bà tròn bát thập,
Nhẩn nha bước một, mỉm cười… trêu!

Yên Tử – Phù Vân tùng ngăn ngắt,
Chùa Đồng vòi vọi  áng mây lành.
Thêm một bậc, toài lên bậc nữa,
Non thiêng xa, xanh tít mù xanh…

Gió quét hương bay tạp niệm trần,
Thơ thới lòng… lâng lâng lâng lâng!...
Khẽ chạm khánh đồng uôm vách đá,
Vô thường đâu? Huyền hồ khói vân!

Hành hương Yên Tử bái Phật Hoàng,
Tuệ nhỡn đăm đăm nhìn phương bắc.
Tưởng tiếng người xưa ân cần nhắc:
Thương một vùng đất nước chứa chan!

Xin  nhánh trúc non, xuôi Hà Nội,
Lòng hồ vơi bối rối, băn khoăn!
Sắc không không sắc… hằng tâm niệm:
Đạo – đời hòa một, rạng cùng Xuân?!
                                                    
                                                                                 
Yên Tử, 4 – 2012. 
Hà Nội, 12 – 2- 2014.
ĐV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét