Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Công việc bẩn thỉu, Có khói mà không có lửa, Chuyện đơm đặt...

                                                                           Nhà thơ dịch giả Triệu Lam Châu

THƠ X.MIKHANCOV TRONG BẢN DỊCH  VIỆT, TÀY CỦA TRIỆU LAM CHÂU
 ( Tiếp theo và hết)
    
Công việc bẩn thỉu

Thần dối  trá và  thần vu oan
Cùng được mời đến nhà nào đó
Và cùng được xếp chung một chỗ
Bởi vì họ không thể tách rời.
Rồi chủ nhân nói với khách mời:
- Chúng tôi sống không thể thiếu các ngài
Các ngài giúp điều gì được nhỉ?

Thần dối trá trả lời:
- Những ai làm việc đen tối  nhiều lần
Trong lòng không yên bình
Họ đều gọi chúng tôi đến giúp
Chúng tôi nói bằng nhiều thứ tiếng
Trên tất cả báo đài
Và trong mỗi lĩnh vực
Đều được nói bằng phong cách riêng
Chỉ có điều phải được trả tiền
- Rồi hợp đồng các bên được ký –
Thần vu oan sắp xếp hành lý:
- Tôi vội đi Mađrít, đi Bôn.
Thần dối trá cũng lên tiếng nói:
- Còn tôi, đi Giơnevơ.
Rồi công việc sôi động quay cuồng
Những bản tin, nhũng bức ảnh hình
Bao lời dối trá trên sóng phát thanh
Thần vu oan cày trên mặt báo
Thần dôi trá nắm chắc diễn đàn


Bao sự kiện nối dài
Cứ bị bóp méo hoài trong ánh sáng
Người ta sợ chiến tranh
 Nơm nớp sống hoà bình
Nhưng còn có vị thần sự thật
Khi lao vào cuộc đấu
Thì thần dối trá và thần vu oan
Bao giờ cũng yếu hèn hơn
Vị thần sự thật hùng cường.
                                          1983

               

     Rẩy cán oi sloi

Phi mjảp p’jàng oạ phi chan đai
Tó đảy xỉnh mà thâng rườn mỉn
Tó đảy nẳng oạ căn t’ỉ nẳng
Nhoòng t’ằng sloong bấu thẻ p’jảc lìa
Gần chẩu phuối uan oạ kheéc:
- Sloong tản hưa boong khỏi vè lăng
Ngoòng xo gằm quỷ pèng gạ nở.

Phi p’jàng mjảp pjá gằm:
- Gần hâư lai p’ày hất viểc đăm
Chang slăm bấu đảy an
Xày mà thâng, boong khỏi hưa pang
Boong khỏi phuối rọ lai thình tiểng
Thuổn thảy nưa páo, đài
Thuổn chang mọi liếm
Phuối rièo d’ưởng sli
T’ọ mẻn đảy pjá dìen a nớ
- Făn fi piếng lồng choọc đảy lồng ten -
Phi chan đai pao ben cúa cái:
- Khỏi cấn pây Mađrít, pây Bôn.
Phi mjảp p’jàng tó phuối:
- Nhằng khỏi, pây Giơnevơ

Rẩy các chăn vẩt voòng pắn queng
Bại tèo páo, bại bâư d’ưởng vẹ
Kỷ lai gằm p’jàng mjảp đài moòng
Phi chan đai thây nưa  chỉa páo
Phi mjảp p’jàng căm mắn t’ỉ  chan

Lai rẩy chình rì roảt tam thang
Cử mẻn pjẳn pay lầng chang đét rủng
Boong te lao t’ồng tức, t’ồng cheng
Món chón slổng pình lình
T’ọ nhằng mì sliên cha chăn slặt
Thâng slì p’ủng phao khảu t’ò tăm
Lẻ phi mjảp p’jàng oạ phi chan
P’ửa hâư tó tốc tẩư
Tản sliên cha chăn slặt mắn rèng.
                                                  1983

Có khói mà không có lửa

Không gì xấu xa hơn
Những lời dối trá
Thử chứng minh mà xem.

Có tin đồn khắp rừng:
Thỏ là tay ăn cắp
Đã từ lâu lắm rồi
Dẫu thỏ có thanh minh cho được:
“Đây là lời nói dối, đừng tin
Tôi ăn cắp của ai cơ chứ!”
Chẳng ai muốn lưu tâm…
Bởi việc riêng mình còn chưa lo hết…

Thỏ ta bèn đến gặp sư tử
Lòng sư tử đang không được vui,
Nghe thỏ trình bày xong, liền nói:
“Tốt nhất nên thế này
Mi cứ nhận là không ăn cắp,
Chỉ cầm nhầm đồ
Khi chưa hỏi chủ nhân thôi”.
Và giờ đây khi gặp con thỏ
Ai cũng chào:
- Công việc ra sao
Hỡi chàng ăn cắp!
                             1980


Mì slưa t’ọ bấu mì ròi

Bấu lăng d’ày roá táy
Bại gằm phuối mjảp p’jàng
Slứ khay rọ mủng né.

Mì gằm thình đọng đông:
Thó lẻ ò hất lẳc
Đạ hâng lai a nò
Mải gạ thó oóc rèng lẩn rọ:
“D’á slứn nơ, bại gằm mjảp p’jàng
Khỏi bấu lẳc cúa gần hâư náo!”
T’ọ bấu mì slắc gần tươn thâng…
Nhoòng viểc sli rà dằng d’au liẹo…

Thó rà điền pây rổp kỳ lằn
Kỳ lằn đang slí p’uồn, nhắc nháu,
T’ỉnh thó chiềng d’á, te phuối uàm:
“Đây ất p’ận nẩy nớ
Mầư cử inh xình, bấu lẳc nao
Tán au cúa gần
Dằng xam chẩu”.
  
Lăng mà rổp tua thó mọi slì
Gần hâư tó t’uộng:
- Rẩy cán p’ần rừ
Hợi làng hất lẳc!
                            1980

          Chuyện đơm đặt

Hoàng tước vui trong nhà nghỉ “Cây phong”
Có một lần ngồi trên ghế băng
Bỗng nhiên làm ra bài hát mới
Hát hồn nhiên cho hoàng yến nghe cùng.

Sớm mai xôn xao cả khu rừng:
“Anh có vợ, chị đã có chồng
Nhưng anh nắm chặt chân chị ấy
Khi cả hai cùng trong bể tắm
 Một khi chàng ta đã phải lòng
Nên đã không giữ gìn, ý tứ
Còn nàng, diện trang phục mỗi ngày một bộ”
- Những con gà buông tiếng gièm pha -

Hoàng tước nghe bao lời đơm đặt
Cùng bao điều đồn thổi sau lưng
“Hoàng tước có vẻ ưng hoàng yến”
 - Chị đại bàng chép miệng…                                                             
                      … và tiếng kêu ra rả ác là -
Hậu quả bao điều đơm đặt ấy:
Hoàng tước đành về, dẫu ngày nghỉ vẫn còn
Và hoàng yến phải vào nằm bệnh viện…

Thói thóc mách thối nát nhỏ nhen
Như thể đấu tranh vì đạo đức
Thói trơ trẽn mạo xưng phẩm cách
Thự ra là bôi nhọ người ta!
                                    1963
         Toẹn khảo ngào

Vàng tước dung chang rườn dải “Co xâu”
P’ày đeo nẳng nưa tắng choảng ngàu
Rứt dảo oóc đảy tèo sli mấư
Xướng slâư slang t’àn slăm vàng yên.

Nâư  t’ỉ  nhào nhào thuổn  t’ằng đông:
“Chài mì mjề, ché mì phua d’á
T’ọ chài căm mắn kha mẻ ché
P’ửa sloong gần chang chỉnh áp đang”.

“Thâng slì slim slậy đạ thúc khoay
Lẻ te nhằng chắc d’iêm lăng mỏ
Nhằng a lẻ slửa khoá slướng tấng uằn”
- Lai tua cáy, xui nhòi đỏi pjoói -

Vàng tước t’ỉnh bại gằm khảo ngào
Oạ kỷ lai tiểng t’ồn túng toáng
“Vàng tước mỉn thúc khoay vàng yên”
 - Chịp pác cốc căm…
           … nổc d’ảc hênh bắc bắm –
Thuở sloi cúa bại gằm khảo ngào:
Vàng tước nhẳn mừa, mải nhằng slì dải
Vàng yên pây giỏi pỉnh făn fi…

Chửng pác đẳn, nẩu mân sláy slít
T’ò t’ồng an éo nhoòng lị slăm
Chửng nả lình chá xưng lạo slặt
T’ọ cà rình lẻ hất sloi gần thôi!
                                           1963

Dịch xong chiều 21 tháng 8 năm 2008

Cám ơn Triệu Lam Châu đã tin cậy gửi bản dịch cho VŨ NHO NINH BÌNH!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét