Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

TÍ TỞN ẤT MÙI (2015)                            
                                                                     Đường Văn
TÍ TỞN ẤT MÙI (2015)

Tặng các bạn đồng tuế và HD

ĐƯỜNG VĂNẤt Mùi (2015) này, lên sáu bẩy (67)*,

Trẻ đà qua, già đẫy, giả chừa!*

Rượu ngon: nhắp nhắp, cò cưa!

Gái mơn… ngắm đắm…phứa phưa,… ghẹo đùa!Ngày mong mưa, gầy tua* bạn nhởn,

Hát, đàn, thơ… tí tởn chuyện ràn…

Với tiểu, áp*: vẫn bị can!

Đêm cầu lâu sáng,…(để) râm ran (cái) sự đời!Vợ, con ngán, kêu giời: - Lão hủ!

Già sinh hư, lãnh đủ mà xem!

Tai nghễnh ngãng, mũi tèm lem,

Chim mềm bún ế… quỷ thèm!... (rõ) dở hơi!- Miễn khoái, xôm! Tớ thời… mặc kệ!

Thế thì sao?! cứ thế!... ai cười?!

Chín răng, trơ lợi, hở mười!*

Trẻ vui bạn trẻ, già mơi bạn già*!Đợi ngày hoan hỉ thành ma,

Nghĩa trang phường mới về nhà… ngàn thu!...Thoảng gáy gù, sầu ru khắc khoải,

Chợt buồn tênh, hoang hoải mần thơ!

Đầu lúc lắc, mắt gà mờ,

Vọng xuân dê núi be vờ, nằm phơi…Ngày cùng, tháng tận, năm trôi…

Trong chăn,… khúc khích, Đạo trời  thành … Gương!*…

*  ĐV sinh  năm 1949, năm 2015 (Ất Mùi): 66 tuổi Tây (DL) - 67 tuổi Ta (ÂL). * Nói lái: Chửa già.

*  Cuộc, chuyến (tụ bạ vui, du lịch, tham quan, pích nich…)

Tiểu đường, cao huyết áp: bệnh hiểm mãn tính.

*  Tục ngữ Việt: Cười: hở mười cái răng!

*  Ca dao Phú Thọ: Xềnh xoàng đánh bạn xềnh xoàng/Trẻ vui bạn trẻ, già choang bạn già!

*  Tên 2 tác phẩm văn học mới ra lò của HD.31 – 12 – 2015. ĐV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét