Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

KHÔNG HỢP NHAU,...TRÁI CÂY,...NHÀ VĂN VÀ ANH HỀ...

      
Triệu Lam Châu


THƠ X.MIKHALCOV TRONG BẢN DỊCH VIỆT, TÀY CỦA TRIỆU LAM CHÂU   

Không hợp nhau

“Chào cậu! Lâu rồi ta không gặp nhau
Mừng cậu có một cuộc hôn nhân hợp pháp
Cậu béo lên, ăn mặc chỉnh tề…
Nay sống ra sao? Cậu hãy kể mình nghe!”

“Nay mình không còn ăn món ăn sinh viên
Và sống như một người chồng thực sự
Không làm gì trái với lương tâm…
Hàng ngày mặc áo đã được là
Bữa ăn luôn đợi mình ở nhà.
Vợ mình như một con chim non chu đáo
Mình bị ốm, cố chữa cho mình
Và cứ nói chuyện huyên thiên không dứt
Huyên thiên suốt ngày đêm
Rồi huyên thiên đến mức
Vụt biến ra khỏi nhà
Để tự nấu tự ăn…”
“Vậy thì…
Cưới vợ để làm gì cơ chứ?”
“Để đăng ký cư trú!”
                                    1976
                      
               Bấu hạp căn

“Xo t’uộng! Hâng lai hây bấu rẩp căn
Mẩng bạn mì tu rườn mẻn phép
Bạn biẻo them, slửa khoá kèn xình…
T’ởi slổng p’ần rừ? Lẩn hây  t’ỉnh  đuổi!”

“Cứ này hây bấu kin t’ồng p’ửa slon slư
Oạ slổng t’ồng lạo phua chăn dỉnh
Nắm hất lăng phít xá slim ky…
Mọi uằn nủng slửa bâư kiểng lướn
Toón kin ngòn lầng thả d’ú rườn.
Mjề hây t’ồng nổc eng d’au d’oỏng
Hây p’ần khẩy lẻ te chướng ngòi
T’ọ te cảng liền xiền bấu t’ặng
Phuối bặp bặp gừn uằn
Phuối liền xiền thâng mạ
Phứt bân pây, oóc khói tu rườn
Sle táng cươm, táng kin…”
“P’ận lẻ…
Au mjề mà hất lăng?”
“Sle tình ten  t’ỉ  d’ú!”
                            1976

             Trái cây

Trái cây tự khoe rằng:
“Mình đang chín ngon ngọt”

Thực ra nó đã mục
Hiện đang nằm trong xô rác kia…
Nhiều khi nhìn lớp vỏ
Không nhận rõ màu lòng.
                                   1974


   Nhà văn và anh hề

Có một anh hề
Dám chế giễu nhà vua
Để làm một trò đùa
Nhà vua không ưa
Nhưng không thể nổi giận
Bởi anh hề đùa trong giới hạn
- Nhưng nhà vua không ưa -

Mỗi triều vua cần có:
Một anh hề dũng cảm
Đó là chuyện thường tình.
                                    1981                               
    
     Ăn mác

Ăn mác táng khăn on:
“Hây uan hom slúc đỉn”
T’ọ chăn te đạ nẩu
Đang slí nòn t’ồng nhác chang thồng…
Lẳm slì mủng noỏc năng
Nắm ngòi oóc đâư chang.
                                         1974


P’ỏ  p’ùa oạ lạo chảu khua

Mì lạo chảu khua đeo
Cảm khua slổm p’ỏ  p’ùa
Te khay t’àng lỏ khua
P’ỏ  p’ùa slăm bấu ái
T’ọ bấu slính đảy nau
Nhoòng lạo chảu khua chang mạ sló
- P’ỏ  p’ùa bấu ái nao -

Mọi p’ỏ  p’ùa mẻn mì:
Lạo chảu khua tài tảm
T’ỉ  lẻ toẹn xường xì.
                             1981


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét