Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

25 bài HAIKU Pháp của JEAN ANTONINIJEAN ANTONINI (1946-) Pháp
           Hội viên Hiệp Hội Haiku Thế giới WHA              

 1-   Jour de grand vent-
        oiseaux,feuilles se confondent
        flif,flop mon coeur bat

        Ngày cả gió-
        lá và chim lẫn lộn
        tim tôi đập phập phồng 

   2-  Tout en pédalant
         regarde les oiseaux voler
         la neige tombe légère

         Tôi vưà đạp xe
          vừa ngắm chim bay 
          tuyết rơi nhẹ nhàng

   3-   Arbres immobiles
         la sève court dans les branches
         Mon fils malade 

         Hàng cây lặng im 
         nhựa trào tuôn trên cành lá
         Con trai tôi đang ốm

4-    Aller au tombeau
        Se promener,jeter un coup d'oeil
        Remonter à l'air

         Tôi đến mộ phần
         daọ quanh, liếc nhìn 
         rồi lại trở lên, về cùng không khí

     5- Pierres sủr pierres posées
         Os enfoncés sous la terre
         Tourbillon de vent

          Đá xếp chồng lên đá
          Xương chôn sâu xuống đất
          ngọn gió xoáy vòng
 
   6-   Sous les ronnes de la basilique
         Une dizaine d'adolescents
         tracent dé traits au crayon

         Dưới vòm nhà thờ
         cả chục trẻ nhỏ
         vẽ bút chì lên 


   7-   Pendant qu'on mange
         le rosier déploie ses feuilles 
         dans la lumière

          Khi mọi người đang ăn
          cây hoa hồng xòe lá
          trong ánh sáng chói lòa

   8-   Petite fleur blanche   
         elle a dissout la galaxie
         dans ses pétales
 
          Bông hoa trắng nhỏ
          hòa tan Ngân hà
          trong những cánh mình

   9-   600 poèmes de Kẻrouac  
         plus de place sur les étagères
         faire un petit feu

        600 bài thơ KẺROUAC
        các giá sách hết chỗ rồi       
        cho một mồi lửa thôi     

   9-   Grippe mondiale
         les oiseaux tombent du ciel
         les humains ont peur

         Dịch cúm lan thế giới
         chim rơi từ lưng trời
         loài người run sợ

   11-   Fait trop chaud l'été
           fait trop froid l'hiver,dit-elle
           Elle éclate de rỉre  

           - Mùa hè quá nóng 
            mùa đông quá rét-
            Em phá lên cười
           
   12-   Traverser le champ
            en pensant à chaque brin d'herbe  
            et revenir   

            Băng qua cánh đồng
            nghĩ đến từng cọng cỏ
            tôi lại đi ngược về

   13-   Dans ma famille,dit-elle
           j'ai la réputation d'être 
           une grosse mangeuse

           Cô nói với tôi trong cả gia đình
          -Em nổi danh nhất
           là đứa phàm ăn 

   14-   Dans le métro
           écouter avec un casque
           le chant des oiseaux 

           Trong tàu điên ngầm
            thưởng nhạc "earphone"
            líu lo chim hót 

   15-   www.maferme.com
           le fermier a ouvert un site
           3 vísites par an 

           www.nongtrạngtoi.com
           bác nông dân mở mạng
           một năm 3 người thăm

   16-  Comme un désir de
          sautiller sur les trottoirs
          léger jour de Mars

          Như một niềm vui
          nhảy tung tăng trên hè phố
          thoải mái ngày tháng Ba

   17-   Métro Clignancourt
           une femme noire aux yeux étincelles
           une poupée à la main

           Ga tàu điện ngầm Clignancourt
           một bà da đen mát sáng quắc
           tay cầm con búp bê

   18-   Il se peut que
           le paysage dèfile
           la vie raccourcit

           Có thể này chăng
           phong cảnh càng dăng
           cuộc đời càng ngắn 

   19-   Un corbeau et moi
            allons dans la même dirẻction
            à travers les airs

            Con quạ và tôi
            cùng đi một hướng
            trên trời


   20-   Le coeur du corbeau
           ne crois pas qu'il soit réel 
           tu écris "en Automne"

           Trái tim con quạ
            Xin đừng tin có thật
            em viết "Về mùa thu"


   21-   Chapeau du fermier
            percé comme son cẻrveau
            de chiffres et de vents

            Chiếc mũ bác nông dân
            thủng lỗ chỗ như cái đầu của chủ
            bởi gió và những con số


   22-   Seul sủr son tracteur 
            le fermier pense au suicide
            la largeur du champ

            Ngồi trên máy cày
            bác nhà nông toan tự tử-
            Mênh mông quá! cánh đồng 


   23-   Le cri d'un corbeau
           (quelle vie a-t-il celui-là)
           traverse ma tête

           Một tiếng quạ kêu
          "Đời con chim này thế nào áy nhỉ!
           ý nghĩ thoáng trong tôi

   24-   Second jour de l'an
            un second haiku se pose
            sur la page 

            Ngày mồng 2 Tết
            khúc haiku 2
            đậu trên trang giấy


   25-   Jour 4 de l'an
            Écouter le silence qui
            suit le haiku

            Ngày mồng 4 Tết-
            Lắng nghe im lặng
            theo khúc haiku 


 TRÍCH 
 World Haiku Reviews
 Số 1-2-3-4-5-6-6-7-8-9-10-11-12-13- (từ 2005-2017)

 Đinh Nhật Hạnh dịch và giới thịêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét