Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

NẮNG NÓNG QUÁ ! THĂNG LONG ƠI...

Thơ vui :
NẮNG NÓNG QUÁ ! THĂNG LONG ƠI...
  Tặng : Nhà thơ Phạm Đức Nhì
                
                      Nguyễn Khôi

Vừa viết xong "Chân dung..."
 mời Lê Mai ẩm tửu
cái cụ Thương binh này
"Văn" gì ...
        cũng có "đéo"...?
tục tĩu .
              *
Thôi, trời nóng 47 độ
có đứa bảo :
-Xưa, cái thời Trịnh Sâm
có thằng Đặng Mậu Lân
làm Trời "căm"
phát NÓNG !
              *
Ôi, văn thơ xoàng xĩnh
thua cả cụ Bút Tre
lên sông Thao tắm mát
thoát Kinh thành cháy da...
               *
Chà, rượu là phải tay ba
tiếc quá
thiếu cụ Nguyễn
Thần Đồng chẳng ghé qua
"Chim" thui
Khét mùi "Bướm"...
                *
À thôi,  này Lê Mai
gọi lão Vũ Ngọc Tiến
có "Quỷ Vương" ngồi đây
đập phá...
Nắng lửa Kinh thành
cũng phải biến...
    
 Hà Nội,4/6/2017 , ngày nắng nóng 47 độ C

                             Nguyễn Khôi (áo xanh)  và Lê Mai
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét