Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt - Tày của Triệu Lam ChâuTHƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt - Tày của Triệu Lam Châu

31. «Что бесполезней, чем незрелый плод,
Который раньше времени сорвали?»
«Упавший плод, что на земле гниет
Лишь потому, что вовремя не сняли».

31. “Điều gì vô dụng hơn khi trái cây chưa chín
Mà đã được hái rồi ?”
“Trái cây rơi xuống đất, đà thối rữa
Mà chưa được dọn đi kịp thời”.

31. “Mòn lăng pjấu lỷ hơn slì mác nưa co dằng slúc
T’ọ t’iẻo đảy củ mà?“
“Mác tốc lồng tôm, mân nẩu d’á
Dằng mì hâư, t’ọn uýt  ngay  a”

32. Я знаю: ты ругаешь не меня –
Во мне другого видишь и ругаешь.
Я знаю: ты и хвалишь не меня –
Во мне себя увидел ты и хвалишь.

32. Tôi biết: Anh không chửi tôi đâu
Anh nhìn thấy người khác trong tôi và chửi.
Tôi biết : Anh không khen tôi đâu
Anh tự thấy mình trong tôi, rồi ca ngợi.

32. Khỏi chắc ngay: Nỉ nắm đá khỏi nau
Nỉ mủng hăn gần đai chang khỏi, lèo nỉ đá.
Khỏi chắc ngay: Nỉ nắm d’ẳn khỏi nau
Nỉ mủng táng hăn đang rà chang khỏi, lèo nỉ d’ẳn.

33. «Кто счастливее, чем человек.
Что недуга отродясь не знал?»               
«Только тот, кто зависти вовек
Ни к врагу, ни к другу не питал!»

33. “Ai hạnh phúc hơn
Người không hề biết gì về đối thủ?”
“Đó là người luôn luôn
Không ghen tỵ với kẻ thù và bè bạn!”

33. “Cầư hôn hỉ lai hơn
Gần nắm p’ửa hâư chắc p’jề  iéo thất?“
“T’ỉ lẻ gần lầng lầng
Bấu ngảm dàm oạ slấc thầu, pằng d’ạu!”

34. «Птицы, что молчите вы с рассвета?»
«Дождь идет, мы слушаем его!»
«Почему молчите вы, поэты?»
«Дождь идет, мы слушаем его!»

34. “Chim ơi, sao chim im lặng buổi ban mai ?”
Trời mưa, chúng tôi đang nghe mưa đấy !”
 “Hỡi nhà thơ, sao người im lặng vậy?”
 “Trời mưa, tôi đang  nghe mưa rơi!”

34. “Nổc ơi, lăng chừ lừ chẳng goẹng pửa nâư nây?“
Vạ phân, boong khỏi ghèng xu tỉnh!“
Slấy sli ơi, gần tó lăng chẳng goẹng chăn nim
Vạ phân, boong khỏi ghèng xu  tỉnh!“

35. С чем речь людскую сравнить? Чему эта речь под стать?
Сравню я ее с дождем, с его живою водою:
Дождь день идет – благодать, и два идет – благодать,
А не перестанет потом – станет большой бедою!

35  “Nên so sánh lời nói với điều chi?”
Tôi so sánh nó với cơn mưa
Mưa một ngày đã hay, mưa hai ngày còn tốt
Nhưng mưa hoài – thành tai hoạ, nghe chưa!”

35.  “P’ần pỉ gằm phuối oạ mòn lăng?”
“Hây pỉ te oạ xá phân lồng
Phân uằn đeo lẻ đây, phân sloong uằn tó nhằng đây nỏ

T’ọ phân lai uằn - lẻ thúc nản lố gần ơi!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét