Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Thơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu


Thơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu

36. «Кто многословней всех?» – «Девица зрелых лет,
На чью красу никто не обратил вниманья».
«Кто многословней всех?» – «Немолодой поэт,
Что пишет много лет, но не обрел признанья!»

36. “Ai là người lắm lời hơn cả?”
Gái lỡ thì, chẳng ai ngó ngàng
“Ai là kẻ lắm lời hơn cả?”
“Nhà thơ viết nhiều năm, chưa với tới thi đàn!”

36. “Gần hâư lẻ pác lai thuổn thảy?”
“Slao quá vủ, bấu mì báo tươn thâng”
“Gần hâư lẻ pác lai thuổn thảy?”
“Slấy sli slể lai pi, t’ọ dằng néng thâng đảy sli sluôn!”

37. Глаза у нас намного выше ног,
В том смысл я вижу и особый знак:
Мы так сотворены, чтоб каждый мог
Все оглядеть, пред тем как сделать шаг.

37. Mắt con người cao hơn bàn chân
Đấy là điều đặc biệt vô ngần:
Trước mỗi lần chúng ta cất bước
Mắt đã nhìn bao quát hết xung quanh.

37. Tha tua gần slung hơn phả kha
T’ỉ lẻ mòn chăn táng lai nò:
Nhoòng p’ận mọi p’ày boong hây phjải
Tha mủng hăn thuổn thảy queng rà.

38. Рожденье – это первый перевал,
Смерть – перевал второй, конец пути.
А ты, по простоте своей, мечтал
До перевала сотого дойти!

38. Chào đời – đấy là cái đèo đầu tiên
Cái chếtlà đèo thứ hai và kết thúc
Thế mà bạn cứ mơ mộng hồn nhiên 
Đi tới đèo một trăm, lạ thật.

38. T’uộng t’ởi - lẻ ăn keng t’ầu đú
Ăn thai - lẻ ăn keng t’ải sloong oạ pao thang
T’ọ pằng d’ạu cử dung dang phăn slưởng
Pây thâng keng t’ải pác đeo them.

39. «Не мешай мне петь и до конца,
Птица, песню выслушай мою!»
«Если у тебя душа певца,
Сам молчи, покуда я пою!»
 

39.  “Chim ơi, đừng quấy rầy tôi hát trọn bài ca,
Hãy lắng nghe bài tôi ca nhé”
Nếu bạn có tâm hồn nghệ sĩ
Hãy im nghe, khi tôi hót vang!”

39. “Nổc ơi, d’á đảy chẩu choa hây lượn tèo sli,
Cử hại t’ỉnh gằm hênh hây nớ”
“Uảng pằng d’ạu mì châư văn xướng
Hại t’ỉnh nè, slì khỏi khửn hênh khăn!”

40. Не будет пусть никто из нас голодным,
И пусть никто не будет слишком сыт;         
Один от голода бывает злобным,
Другой нам зло от сытости творит.

40. Chúng ta không người nào bị đói
Và không có một ai quá no
Người bị đói thường sinh càn quấy
Kẻ no kềnh lòng ác độc mưu mô…               

40. Boong hây bấu gần rầư mẻn d’ác
Củng bấu mì hâư quá mạ ím đo
Gần mẻn d’ác xường xì hất luổn

Lạo ím lèo mốc slẩy đăm khôn...
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét