Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

CHÙM THƠ XUÂN

CHÙM THƠ XUÂN
                   TRẦN TRUNG

1/BƯỚM
Bướm chao cánh nhỏ...mong manh
Gọi xuân-Gọi Cái-Dịu-lành tơ vương
Em là cánh bướm Vô-thường?
Cái hôn trao...lại tìm đường về đâu?

2/XUÂN
Giáp-Ngọ gõ móng bên thềm
Trời quang quẻ thế...mà thêm mưa phùn !?
Muốn ôm Trời-Đất mà hôn
Rượu nồng-Xuân ấm...cứ còn đê mê.

3/SÓNG BƯỚC
Nghênh Xuân rỡ ràng nắng trải
Mặt Người ngời trong sắc trời
Khói nhang vẽ vờn Cửa-Phật
Thực-Huyền sóng bước có đôi.

4/YÊU
Lúc nào cũng sẵn lòng Yêu
Đa Tình-Con gió liêu xiêu với Tình

Đời Người được mấy tỉnh tinh
Yêu đi kẻo lại giật mình...gió bay!

5/ÂN ÁI
Tết-Đổ sáng chan hòa Đất-Bắc
Nghe, Trời-Nam nắng gió hiu hiu
Giá mưa xuân chia đều hai ngả
Nụ hôn nhuần...ân ái bao nhiêu !

6/VỌNG
Loăng quăng phố xá một mình
Thăng Long- Phố Tết lạnh tanh bóng Người
Vui-Buồn dắt bóng Mình chơi
Vọng đâu ran pháo từ thời Nhà-Quê.

7/TÌNH-MƯA
Tết này thiêu thiếu mưa Xuân
Tương giao Trời-Đất gieo thầm giăng giăng
Cầu cho hết bĩ lại thăng
Xuân-Thì rộn rực giấc đằm Tình-Mưa.

                   HÀ NỘI- Ngày 2/2/2014.
               (Mùng 3 Tết Giáp-Ngọ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét