Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

UỐNG RƯỢU Ở HÀ GIANG


Vũ Nho

UỐNG RƯỢU Ở HÀ GIANG

Ngô chắt ra từ đá
Rượu chắt từ ngô và men lá
Em rượu mời chén rượu thơm
Chưa nhấp đã say
Uống vào ngây ngất
Ngỡ bay lên thăm thẳm Mã Pì Lèng
Rơi xuống hun hút dòng Nho Quế
Bềnh bồng chìm trong mắt biếc Hà Giang
                            
                             23/5/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét