Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Vũ Nho trong “ Khúc khích với văn nhân” của Trần Nhương

Vũ Nho trong  “ Khúc khích với văn nhân” của Trần Nhương

Vũ Nho mang số 189 trong 200 nhà văn, nhà thơ Trần Nhương giễu thân ái, in  thành 2 tập có tên “Khúc khích với văn nhân”. Chàng Vũ ở tập 2, trang 181 là chân dung do Trần tiên sinh hí họa, trang 182 là thơ vịnh:

         

Vũ Nho vú nhỏ Ninh Bình

        Làm nghề dạy học mà thành... nhà văn

Lúng liếng ơi với Biển xanh ( 1)

Phê bình lí luận gập ghềnh đòi khi

Men vào là bắn liên tì

Loa phường của bác nó phì toàn bia

Mới nhìn củ mỉ cù mì

Bút “chơi” toàn gái quá thì…nhà thơ (2)

         -------

          1) Các chữ in đậm nghiêng là tên tác phẩm của Vũ Nho

          2) Vũ Nho có nhiều tập sách viết về các nhà thơ nữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét