Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Hội nghị Ban chấp hành VANFA ( Hiệp hội các tác giả phi hư cấu Việt Nam)

Hội nghị Ban chấp hành VANFA lần thứ V

Sáng 17 tháng 1 năm 2017, tại  Văn phòng hiệp hội các tác giả phi hư cấu Việt Nam (VANFA) đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V. Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Chủ tịch Hiệp hội điều khiển cuộc họp. Các thành viên đã nghe Báo cáo tóm tắt hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017. Đồng thời xem xét báo cáo thu- chi năm 2016. Ban chấp hành đã biểu quyết bổ sung 2 thành viên Ban chấp hành là luật sư Nguyễn Thị Phương Hảo và Trương Hoa Bích Dung, thông qua phân công nhiệm vụ năm 2017.  Ban chấp hành nhất trí cử TS Nguyễn Thị Bảy , ủy viên thường vụ đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Hiệp hội phụ trách hội viên, PGS TS Vũ Nho, thành viên Ban chấp hành làm Ủy viên thường vụ, phụ trách trang web của Hiệp hội. Hội nghị cũng bàn và phân công việc đón tiếp ông Tổng thư kí kiêm trưởng ban đối ngoại của NFF  ( Hiệp hội tác giả dịch giả phi hư cấu Nauy)sắp thăm và làm việc với Ban chấp hành VANFA tại Hà Nội. PGS TS Mai Hà, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí thông báo kế hoạch đón tiếp ông Tổng thư kí của NFF và chương trình hội thảo "Quản trị tập thể quyền tác giả đối với tác phẩm phi hư cấu ở Việt Nam".

               Trái qua: PGS TS Nguyễn Lân Cường, TS Nguyễn Thị Bảy, Nghệ sĩ vùng mỏ Nguyễn Thị Hoàng Hòa và nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến

                   Trái qua: Ngà báo Vũ Ngọc Cầm, họa sĩ Sơn Ka, dịch giả, nhà văn Thúy Toàn, GS.TS Hoàng Nam, PGS.TS Mai Hà, nhà thơ Trần Quang Quý
                                             Tài liệu Hội nghị


                                Chúc mừng sinh nhật nhà báo Vũ Ngọc Cầm ( người đứng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét