Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Anh đang được tụng ca...THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt- Tày của Triệu Lam Châu


21. И ты, кого все чествуют и славят,
Не забывайся, ибо, может статься,
По лестнице, тебя ведущей наверх,
Тебе же предстоит еще спускаться.

21. Anh đang được tụng ca hết mức
Nhưng xin hãy  đừng quên rằng
Người ta đưa anh lên từng nấc thang
Rồi sẽ có ngày lại xuống.

21. D’ai đảy gần khẳn on quá mạ
T’ọ slỉnh tình chứ nở, d’á lùm
Boong t’ài d’ai khửn tấng khoắc đây slung
D’ỏ mì uằn t’iẻo lồng t’ồng cáu.

22. Распределение земных щедрот
Порой несправедливо в жизни нашей.
Я стал беззуб – суют мне мясо в рот,
Был при зубах я – пробавлялся кашей.

22. Sự phân chia ân huệ đất đai
Thời buổi này thật là phi lý
Tôi đã hết răng - lại đút thịt vào mồm
Hồi trước còn răng - lại toàn ăn cháo.

22. Viểc păn ăn pjom bái đin mường
Chang t’ởi cứ này chăn phít lỷ
Hây khiẻo uảu – p’ậu ốt nựa hẩư rà
P’ửa đú khiẻo nhằng đây - tọi kin chảo choéng.

23. Жизнь – мельница, и годы мелет жернов,
Не зная отдыха, не зная сна,
И крутится тем легче и проворней,
Чем больше он уже смолол зерна.

23. Cuộc đời như cối xay, đá cối cứ mòn dần
Suốt cả ngày đêm không ngừng nghỉ
Quay càng nhanh lại càng thêm nhẹ
Lại càng  xay được nhiều bột lúa mì.

23. T’ởi gần t’ồng ăn xay thin,  cử mỏn tấng uằn
Thuổn nâư gẳm bấu p’ửa t’ầư t’ặng dải
Gảng nẩư njàng -  uảng te rèng pắn khoái
Gảng xay đảy lai them khẩu mì bưa.

24. Мы, путники, спокойны в час,
Когда собак не замечаем.
Когда они не видят нас,
Еще спокойней мы бываем.

24. Chúng tôi đi đường, thật bình an
Khi không nhìn thấy chó
Nhưng sẽ càng bình an hơn nữa
Khi chó không nhìn thấy chúng tôi.

24. Boong khỏi pây t’àng, chăn an slăm
Uảng gạ nắm mủng hăn ma rại
T’ọ slì ma nắm mủng hăn boong khỏi
Lẻ slăm t’ầu gảng ỏn an them.

25. Не будь сумы на свете да тюрьмы,
Я стал бы оптимистом самым рьяным.
Когда бы все бессмертны были мы,
Я был бы атеистом самым рьяным.

25. Không thành kẻ ăn xin hay tù nhân
Tôi thành người nhiệt huyết, lạc quan
Khi tất cả chúng ta thành bất tử
Tôi lại thành một kẻ vô thần.

25. Nắm p’ần lạo hất xo rụ gần xăng
Hây lẻ gần xắc xăn dung dang
Slì thuổn thảy mọi gần p’ần slấn mại
Hây t’iẻo p’ần lạo pjấu sliên cha.

Còn tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét