Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Quả thật là nặng nềThơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt- Tày của Triệu Lam Châu

26. Quả  thật là nặng nề
Khi ta biết làm, mà lại không có sức
Và cũng quả thật nặng nề
Khi không biết làm, mà thừa dư sức lực.

26. Chăn slặt lai nắc na
Slì bấu mì rèng, lèo chắc hất
Oạ d’ưởng này củng lai na nắc
Rèng slứa lai, t’ọ bấu chắc hất lăng mòn.

27. «Скажи, зачем с горами и лесами
Ты говоришь, о странный человек?»
«Полезны всем беседы с мудрецами,
Все повидавшими за долгий век!»

27. ”Ơi anh chàng kỳ cục
Anh chuyện trò với rừng núi làm chi?
 “Sẽ được lợi nhiều bề
Khi mạn đàm với vị thông thái già từng trải !”

27. “Ơi lạo chài cuổn cảng
Phuối toẹn oạ khau phja, mì lăng đây?”
“D’ỏ đảy lỷ lai vè gạ rại
Slì bàn an oạ pú rủng slăm vầy!”

28. Из всех дорог я три дороги знаю,
С которых не сойдешь ни ты, ни я.
Поэзия – одна, и смерть – другая.
А третья? Та у каждого – своя.
            
28. Tôi biết là có ba con đường
Anh và tôi không rời khỏi được
Đây con đường thơ, kia con đường chết
Đường thứ ba, mỗi người có  đường riêng...

28. Khỏi chắc đang rà mì slam t’àng
Nỉ oạ khỏi nắm lìa căn đảy
Bưởng nẩy  t’àng sli,  bưởng p’ẳng t’àng thai
T’àng t’ải slam, táng gần táng có...29. Огонь, долги, болезни, враг,
Невзгоды, протекающие крыши, –
Преуменьшает лишь дурак
Значенье перечисленного выше.

29. Hoả lực, bổn phận, bệnh tật, kẻ thù
Bao tai ương cùng ập đến nhà
Những điều kể trên càng có giá
Chỉ khi nào ít đi những tên ngu.

29. Slấc dảc, khẩy mầu, vầy phjâu, viểc mỉnh
Chăn lai bân nản phứt  mà thâng
Bại vè mỉn gảng them pèng quỷ
Tán p’ửa t’ầư nọi pây bại ò  ăng.

30. «Кому несладко жить у нас, людей?»
«Кому не верят, тяжело тому!»
«Ну а кому гораздо тяжелей?»
«Тому, кто сам не верит никому!»

30. “Sống khó chịu với đời, rồi sẽ ra sao?”
“Người không được ai tin, thật đau khổ!”
“Nhưng ai là người khổ đau hơn cả?”
“Chính là người không tin một ai!”

30. “Slổng náu p’uồn oạ t’ởi, d’ỏ p’ần rừ?“
“Gần bấu slứn hâư, chăn chếp tót!“
“T’ọ gần hâư chếp ghèn hơn thuổn thảy?“
“T’ỉ lẻ gần bấu slứn gần hâư!“
Còn tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét