Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

LỜI TRẦN TÌNH CỦA SÔNG


LỜI TRẦN TÌNH CỦA SÔNG

         Em là một khúc sông quê,
Bao đời mưa nắng đi về người ơi!
         Đắp bồi ruộng mật, bờ xôi,
In vầng trăng tỏ, thuyền trôi lững lờ.
         Đêm thanh gió mát gọi thơ,
Bắc cầu dải yếm để chờ người ngoan…
         Ngờ đâu sâu mọt, dâm gian
Bày trò dự án mưu toan làm giầu.
         Đoạn này băm chặt chia nhau
Đoạn kia đấu giá lấp sau quy trình
          Đấy xây dựng cái binding
Đây chôn “cặn bã văn minh”thị thành.
          Hỡi người “khả úy hậu sanh”
Thấu chăng niềm nỗi trần tình của sông?

                                     ĐỒ CÓC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét