Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

NẾU BÁC HỒ CÒN SỐNG

NẾU BÁC HỒ CÒN SỐNG

"Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn"

                  -thơ Tố Hữu 

Lời thưa : trên hộp thư @ của NK ngày 8/4/2017 có bạn dotrongphuong1962@gmail.com gửi cho NK mấy lời là " Tôi muốn xem bài thơ mà tôi mang máng nhớ đọc cách đây đã lâu "Nếu Bác Hồ còn sống"... , nếu anh là Tác giả, gửi cho tôi toàn bộ bài thơ- xin cám ơn.

Bài thơ NK viết ngày 3/8/2015 nhân bức xúc...vụt@ gửi cho "chieulang.com" & vandanviet.com, đã đăng...Tác giả không "lưu" trong sổ tay...nay thấy còn nguyên tính Thời sự, xin chép lại gửi tặng bạn Đỗ Trọng Phương & các Bạn Thơ ĐỌC để cùng chia sẻ nhân sắp đến 19/5 kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại của chúng ta.
                                     Nhà thơ Nguyễn KhôiNếu Bác Hồ còn sống

chắc không cho xây lắm Tượng Đài

chắc không cho làm lắm Bảo Tàng

để một lũ ăn theo

ăn mãi

bằng tiền thuế của dân.

Dân Sơn La còn nghèo

1,2 triệu người

Xây hồ Thủy Điện mất ba nghìn Héc ta ruộng nước

còn hai nghìn Héc ta

đành phá rừng, cào nương , leo dốc

"chọc lỗ bỏ hạt" như thời Nguyên Thủy

mỗi kỳ hạn hán, mưa lũ

lại mất trắng tay !

còn thiếu "cầu treo"

phải lội suối

nguy hiểm chết người.

Chao ôi,

mấy Người ăn trên ngồi trốc

Nhà lầu nguy nga chói lọi

đi xe hơi tiền Tỷ

lợi dụng Bác Hồ để "ăn chia"

lập "dự án" xây Quảng Trường, Tượng Đài

hàng trăm, nghìn Tỷ...?

Nếu Bác Hồ còn sống

chắc sẽ diệt tận gốc

bọn Tham Nhũng.
       

Hà Nội, ngày mưa lũ - 3/8/2015

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét