Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA TRI KỶ THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA TRI KỶ
               Bảy khúc tưởng niệm

 1/  Đôi miền Nam Bắc-
 ai bắc 
 cầu Thơ

 2/  Dăm vầng mây bạc-
 xanh trời 
 Haiku

 3/  Ăn ngủ- 
 đứng ngồi-
 một trời Haiku

 4/ Người về phương nắng
 nụ cười 
ấm đây

 5/  AO XƯA-
 mây trắng
 thơ vọng bóng Nguời

 6/   Ngõ trưa
 hoa nắng-
 tóc trắng thôi bay

 7/  Vườn cũ-
  phòng xưa-
 lá vàng khô nước mắt

 Ngõ nhỏ Bằng lăng-nơi 4 lần hạnh ngộ
 Hà Nội một ngày buồn
 Thứ ba 02-5-2017
 ĐINH NHẬT HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét