Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

TRẦN TRUNG-CHÙM LỤC BÁT XUÂN

 


TRẦN TRUNG-CHÙM LỤC BÁT XUÂN

1/LA THAY
Say cho con gió đa Tình
Đã ve vuốt lại chợt Xanh-Nhân-Tình.
Lạ thay Cái Tỉnh-Tình-Tinh
Phải đâu duyên kiếp cho Mình sang Ta !?

2/ÂM-DƯƠNG
Quí Tỵ- Xuân Rắn khang cường
Mềm mai uốn lượn dễ thường Nữ nhi
Âm-Dương lành khúc Xuân thì
Giời Xanh chứng giám mỗi khi xum vầy.

3/XUÂN TÌNH
Nước Nam Ta tự ngàn xưa
Mài gươm dưới nguyệt...
Thành Thơ cho Đời.
Dẫu phong ba-Chẳng tả tơi
Đào-Mai khoe sắc
Mà chơi Xuân-Tình.

4/THỦY-CHUNG
Nâng ly Con-Rắn đầy vơi
Cố-Nhân ơi !
Mãi dặm khơi...
Thương lòng
Hơp-Li
Ta giữ chờ mong
Thủy-Chung bầu bạn
Ấm lòng xưa sau.

5/LỘC ĐẦU XUÂN
Lễ Chùa mong Lộc đầu Xuân
Mong ơn mưa móc thấm nhuần cỏ cây
Tay ôm bầu rượu nây đầy
Nương nhờ Trấn-Quốc mà say Tình-Đời.

                   HÀ NỘI 17/2/2013
                  (Mồng tám tháng giêng Quí Tỵ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét