Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

6 bài HAIKU Đức do TS Nguyễn Văn Hoa dịch
Chùm thơ Hai ku

 Bài 1

Của

Sigrid Baurmann

Mất điện 

Trong ngôi nhà hàng xóm

Ai đó chơi piano

Stromausfall.
In der Wohnung des Nachbarn
spielt jemand Klavier.

Sigrid Baurmann
 Bài 2

Của

Hubertus Thum

Gío lặng

Lá vàng rơi vào

Bầu trời đêmWindstille.
Vom Ruderblatt tropft
der Abendhimmel.

Hubertus Thum
 Bài 3

Của

Mario Fitterer

Cửa quay

Mở toang

Một bông hướng dương

im drehkreuz
zur vollzugsanstalt
eine sonnenblume

Mario Fitterer

 Bài 4

Của

Udo Wenzel

Hoàng hôn

Khuôn mắt sáng

 Nhợt nhạt

Sonnenuntergang.
Die leuchtenden Gesichter
verblassen wieder.

Udo Wenzel Bài 5

Của

Michael Denhoff

Vô ngôn

Ánh sáng

Nhuộm tôi

keine Worte
für das Licht, das
mich streifte

Michael DenhoffBài 5

Của  

Jochen Hahn-Klimroth

Độc hành

Trong đêm giọng lạ

Tiếng của mình

Allein gewandert.
Am Abend der fremde Klang
meiner Stimme

Jochen Hahn-KlimrothBài 6

Của

Arno HerrmannĐài phun nước nghĩa trang

Nước mắt trái đất

Đẫm tay mình

Friedhofsbrunnen –
das Wasser nimmt Erde mit
von meinen Händen

Arno Herrmann
1 nhận xét:

  1. cảm ơn PGS TS VŨ NHO đx post chùm Hai Ku này

    Trả lờiXóa