Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Bảy bài haiku Đức do TS Nguyễn Văn Hoa dịch

Bảy bài haiku Đức do TS Nguyễn Văn Hoa dịch
Bài 7
Của
Andreas Marquardt
Anh thợ khóa
Thủ thỉ với mình
Về mặt trời quê anh
Beim Schlüsseldienst
Luigi erzählt mir
von der Sonne Siziliens
Andreas Marquardt
Bài 8
Của
Roswitha Erler
Mất ngủ
Gối bên cạnh
Ánh trăng
Schlaflos –
auf dem Kissen neben mir
Mondlicht
Roswitha Erler
 Bài 9
Của Volker Friebel
Giữa cầu
Dưới vực
Mưa rơi
Zwischen Amselstrophen
die Tiefe.
Mairegen.
Volker Friebel
Bài 10 
Angelika Wienert
Chuông đúc
Trước khi gõ
Hơi thở của mình

Glockengießerei.
Vor der Klangprobe
den Atem anhalten
Angelika Wienert
Bài 11
Của Martin Berner
Không bắn tốc độ
Lá mùa thu bay
kein Strafzettel
Herbstblätter
Martin Berner
Bài 12
Của Wolfgang Beutke
Trước khi bị bắt
Ngọc trai – như trả lại sự lấp lánh
Xuống biển
Früher Fang.
Dieses Glitzern – wie es zurückperlt
ins Meer
Wolfgang Beutke
 Bài 13
Của
Claudia Brefeld
Thận trọng
Tay tôi nắm tay bạn
Một con bướm
Behutsam
meine Hand über deine –
ein Schmetterling
Claudia Brefeld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét