Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

ĐÃ TỚI ĐINH LA THĂNG

Tin "Hot" chia vui cùng Đồng bào/ Đồng chí :

       ĐÃ TỚI "ĐINH LA THĂNG"...
                   "Không chống Tham nhũng, không bảo vệ môi trường là tự Chết"

                                       Nguyễn Khôi
                       *

Giật gân quá : "Đinh La Thăng" - BCT thứ thiệt

Thật khó tin ? - trùm Tham nhũng  đầu ngành !

"Tư sản đỏ" tay này béo mập

"Phá" được "Thăng"... rất đúng quy trình ?!
                       *

Đáng tin tưởng Trung Ương - Bác Cả

cái Khó  là "ta tự đánh ta"

Chúng tự chuyển biến & chuyển hóa

"Cưỡi đầu Dân" lũ con ông / cháu cha.
                        *

Đã tới "Thăng" , còn B. , còn X...
Nhân dân ta biết mặt cả rồi

"Công lý"  đến thời vào vị trí

Hoan hô Trung Ương chống Tham nhũng tới nơi...
                    

                             Hà Nội 27/4/2017

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


           Tác giả Nguyễn Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét