Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

CHÙM THƠ TÌNH TÂY BẮC ( tiếp theo và hết) Chùm thơ tình Tây Bắc tam ngữ  Tày- Việt - Nga
                    Triệu Lam Châu

8. Gừn đây slao d’ú t’ỷ hâư
Sle hai t’jẻo héo, bang bjầư thang phja
Sle t’àng ngản slắn a nò
Sle khau A ất lỉu ljò slăm hâư…
P’ửa 23 rảo 20’ Gừn 14/4/2014

8. Em đang ở đâu đêm nay
Để trăng lại mảnh, lại gầy cuối non
Để run khắp nẻo đường mòn
Để đồi A một chon von nỗi chàng…
Lúc 23 giờ 20’ Đêm 14/4/2014

8. Где ты находишься сегодня ночью
Без тебя горная луна более тонкая, более худощавая
И лесные тропинки дрожат
И на холме А моё переживание одиноко качается…
23 час. 20 мин. Ночь 14/4/2014


9. Goằng hai p’ửa mỉn Sơn La
Đỏ chang gủi cáu, bấu mjà pi bươn
Cứ này t’jẻo rủng slâư on
Nhoòng mừng slao pjói ảnh ngần khửn phja…
P’ửa 23 rảo 40’ Gừn 14/4/2014

9. Vầng trăng thuở ấy Sơn La
Nép vào tủ cũ, chẳng nhoà bao năm
Giờ đây toả sáng trong ngần
Nhờ tay em thả ánh rằm lên non…
Lúc 23 giờ 40’ Đêm 14/4/2014


 
9. Прошлая такова луна горной земли Шонла,
Спряталась в шкафу и не расплывается.
Сейчас день ото дня она более излучает свет,
Потому, что ты, милая, выпускаешь блеск луны в горы…
23 час. 40 мин. Ночь 14/4/2014

10. Sli nua thả muổt gừn luông
Cứ này thâng đảy gần slương hây ngoòng
Điện Biên quây lịu Cao Bằng
Voòng bân xít nạch, tâu goằng mừng căn…
P’ửa 5 rảo 56’ Nâư 15/4/2014

10. Thơ chờ suốt cả đêm dài
Giờ đây mới đến bên người mình mong
Điện Biên xa lắm Cao Bằng
Sóng bay tích tắc, nối vòng tay nhau…
Lúc 5 giờ 56’ Sáng 15/4/2014

10. Всей длинной ночью поэзия ждёт…
И теперь она прилетит к тебе
Дьен Бьен очень далеко от Кау Банга
Электрическая волна соединяет круги рук…
5 час. 56 мин. Утро 15/4/2014

11. Rủng a, pậu tứn dằng nò
Mủi ban thả lớ, mủng nờ  p’ậu  ơi
Bjoóc hom tái lỏ d’ẩp d’òi
D’ương mường Tây Bắc, d’ương ời lả ing…
P’ửa 6 rảo 21’ Nâư 15/4/2014

11. Sáng rồi, mình dậy hay chưa
Hương ban đang đợi, mình nghe chăng mình
Mùi hoa dẫn lối rập rình
Thăm miền Tây Bắc, thăm Ing lả ời…
Lúc 6 giờ 21’ Sáng 15/4/2014

11. Уже наступает утренняя заря, ты проснёшься ли?
И тебе слышно ли, нас ждёт аромат бан,
Который будет нас провожать в землю Дьен Бьен
И там будем любоваться пейжажем и народными песнями…
6 час. 21  мин. Утро 15/4/2014

12. A rôi, t’ằm thâng Điện Biên
Slăm nhìn phjắp phíng Mường Sljên t’ởi gần
Nậu khua nẳm tứ nưa bân
P’ần a slao Thái mjảc ngần choảng đin…
P’ửa 20 rảo 39’ Gừn 15/4/2014

12. Chao ôi, nhắc đến Điện Biên
Lòng nghe lấp lánh Mường Tiên của đời
Trời cao gieo xuống nụ cười
Thành cô gái Thái nồng tươi đất này…
Lúc 20 giờ 39’ Đêm 15/4/2014

12. О, когда напоминаю Дьен Бьен
И чувствую блеск Небесного села фей
Небо выращвает нежную улыбку,
Которая превращается в радостную Тхайскую девушку…
20 час. 39 мин. Ночь 15/4/2014

13. Xá lồm roẻng roẻng mjửt mjền…
Khửn bân – chài wạ Điện Biên khuý luồng.
Heng khèn áp ảnh đao lương
Mằn ky Tây Bắc – slăm rường pjái hom…
P’ửa 20 rảo 51’ Gừn 15/4/2014

13. Một làn gió nhẹ ảo huyền
Đưa anh cùng với Điện Biên vào trời
Tiếng khèn nạm ánh sao rơi
Tình ca Tây Bắc – lòng người toả hương…
Lúc 20 giờ 51’ Đêm 15/4/2014

13. Лёкий призрачный ветерок
Носит меня и Дьен Бьен в небо
Мелодия хена украсит блеском звёзды
Западно-северная песня – Наша ароматная душа…
20 час. 51мин. Ночь 15/4/2014

14- Hoà Bình, bấu dử gần lìu
T’ọ hăn ói lỏng t’ẩp t’ìu xảng xu
P’ửa pan nâư dạu roàng nua
Ngửt hom Tây Bắc chuôm roà pác hâư…
P’ưa 5 rảo 25’ Nâư 17/4/2014

14. Hoà Bình, nào phải người tình
Mà nghe quyến rũ rập rình bên tai
Nhất là vào buổi sớm mai
Lừng thơm Tây Bắc nhẹ cài ánh môi…
Lúc 5 giờ 25’ Sáng 17/4/2014

14. Хоа Бинь, не моя невеста
А мне был услышан токой соблазн
Особенно когда наступала утренняя заря
Западно-северный аромат носил блеск улыбки…
5 час. 25 мин. Утро 17/4/2014

15. Noọng – gần slao Thái dử chăn
Mjảc đây ljẹo khoắc, ghèng bân Đon Lồng
Noọng -  gần slao cúa Nua Mường
Nắm nao, lăng phác sli rường d’ương d’ai ?
P’ửa 5 rảo 49’ Nâư 17/4/2014

15. Em là gái Thái đấy thôi
Cực kỳ xinh đẹp, nghiêng trời Miền Tây
Cũng là cô gái Mường say
Nếu không, sao có thơ này thăm anh?
Lúc 5 giờ 49’ Sáng 17/4/2014

15. Ты является Тхайской девушкой, точно так…
Твоя крайне чудесная красота, наклоняющая западное небо
И ты тоже является обаятельной Мыонской девушкой
Если не было так, почему такое стихотворение мне посылано?
5 час. 49 мин. Утро 17/4/2014

Triệu Lam Châu
Đường trời:  trieulamchau@gmail.com
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét