Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

RẰNG THƯƠNG


RẰNG THƯƠNG
                       Trần Trung

“Cái Tôm, Cái Tép” đi đâu?
Mà,
    Sao Cái Kiến
                     Lụy sầu
                             Cành đa.
Hồ Tây, “Cành trúc la đà”,
“Ngàn sương” giăng phủ,
                    “Leo ra, leo vào”...
Thế-Nhân, Được-Mất...
                         Tầm phào!
Giữ cho Tâm-Đức
                    Thầm thào: “Thủy chung”.
Bạn thương, thương bạn
                           Khôn cùng...
Cố-Nhân
           Thì vẫn
                    Não nùng
                            Rằng: Thương.

                         Hà Nội, 25/3/2017
                                                      Tác giả Trần Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét