Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

GIỜI CHO, HAY...

GIỜI CHO, HAY...

                                   Trần TrungTất tưởi cùng tự tin,

Em miết mải chạy về Phương-Ấy...

Trời, thì giăng đầy âm u

Đất dưới chân

                  Gập nghềnh

                                Gai góc.

                 ***

Em hồn nhiên và thành tâm:

Phương ấy có những cơn Mưa-Móc,

Có cơn Mưa-Bóng-Mây,

Có con gió Tình-Yêu thanh thản,

Có mê man hoa trái ngọt lành...

Tất tưởi cùng tự tin,

Em miết mải chạy về Phương-Ấy...

                   ***

Em tâm tâm, niệm niệm:

Phương-Ấy có Bình-Minh-Dậy...

Em nào hay,

Cơn mưa đằng đông

Lại cơn mưa đằng tây

Đang bủa vây. Rình rập.Giăng đầy...

                    ***

Tất tưởi cùng tự tin

Em miết mải chạy về Phương-Ấy.

Em là Em hay em chính Ta đây,

Giời đang cho,

Hay, chính tự

                   Giời đày !?                  HÀ NỘI, 27/3/2017.

                                                          Tác giả Trần Trung


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét