Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Chùm thơ tình Tây Bắc ( tiếp theo)

 CHÙM THƠ TÌNH TÂY BẮC ( ba thứ tiếng) của Triệu Lam Châu

2. Sơn La đông ngản roàng an
Vằng t’ằng pằng d’ạu, sliểu đang noọng nò
Nậu ban rủng lẩu gừn p’jò
Dử bâu voòng mảc pặt t’ò slim slao?
P’ửa 20 rảo 19’ Gừn 13/4/2014

2. Sơn La rừng núi thanh bình
Vui cùng bạn hữu, thiếu mình đêm nay
Nụ ban soi chén rượu say
Hay là nụ sóng ngất ngây tim nàng?
Lúc 20 giờ 19’ Đêm 13/4/2014

2. Мирная горная земля Шонла
Сегодня ночью мы радостно собираемся, только без тебя
Цветок Бан освещает стакан водки
Или волнистая улыбка твоего соблазняющего сердца…
20 час. 19 мин. Ночь 13/4/2014

3. Gằm quây: Tây Bắc cúa hây
Cúa sli chài noọng cứ này dử bâu?
Mjều ban phông choảng phja khau
Hom t’ồng slăm đặm mỷ màu mằn ky…
P’ửa slam rảo 29’ Nâư 14/4/2014

3. Lời xưa: Tây Bắc của ta
Giờ như riêng của anh và em thôi
Mùa ban nở khắp núi đồi
Thơm như lòng của hai người thương nhau…
Lúc ba giờ 29’ Náng 14/4/20143. Давние слова: Западно-северная земля- Земля всех людей
Сейчас она будто является твоим и моим личным имуществом
Распускается над горами сезон цветов Бан,
Благоухающий как души влюбляющихся дуг друга…
3 час. 29 мин. Утро 14/4/2014


4. Gằm khèn nẳt nểu chang mươi
T’ò t’ồng ảnh ngản nua p’jòi chang slăm
Gằm khèn mjảc bặng slim ngần
Sle gằm Khắp đát xa gần dử bâu?
P’ửa slam rảo 40’ Nâư 14/4/2014

4. Lời khèn nao nức trong mây
Như là ánh núi ngất ngây lòng mình
Lời khèn xinh như ai xinh
Để cho điệu Khắp tìm mình đấy chăng?
Lúc ba giờ 40’ Sáng 14/4/2014

4. Музыкальное слово Хена всревожится в облаках
Как горный свет, соблазняющий мою душу
Слово Хена было красиво- так как ты красивая
И мелодия Хап разыскивает ли тебя?
3 час. 40 мин. Утро 14/4/2014

5. Nua d’ên thâng nẩy t’uộng chài
Sle mjều cáu mỉn d’òi d’òi phung phing
Bjoóc coi hom pjái ngản keng
Toỏng p’ần ban chắp d’ẻt d’èng pác slao…
P’ửa slam rảo 51’ Nâư 14/4/2014

5. Cái se lạnh đến chào anh
Để mùa cũ ấy long lanh lại về
Kim anh toả ngát sơn khê
Đọng thành ban nở rụt rè môi em…
Lúc ba giờ 51’ Sáng 14/4/2014

5. Наступивший холод приветствует меня
И тот прошлый сияющий сезон вернётся
Белые цветы ким ань испукают аромат над горами
И аромат отложится в цветке Бан,
                   который робкий распускается на твоих устах…
3 час. 51 мин. Утро 14/4/2014

6. Gằm sli slao khửn Điện Biên
Pjến goằng khao moóc, pướng sljên t’ởi gần
D’ám ngoà tức slấc vỉu vần
Mằn ky Tây Bắc rủng ngần bjoóc ban…
P’ửa 23 rảo 4’ Gừn 14/4/2014

6. Vần thơ em lên Điện Biên
Hoá vầng mây trắng, vầng tiên của đời
Bước hành quân xưa chơi vơi
Tình ca Tây Bắc rạng ngời ánh hoa…
Lúc 23 giờ 4’ Đêm 14/4/2014

6. Твоя поэзия тоже поехала в Дьен Бьен
И превратилась в белое облако – Волшебное поле жизни
Шаги походов прошлого затерявшиеся
Западно-северный романс cветится цветами…
23 час. 4 мин. Ночь 14/4/2014

7. Điện Biên an ỏn lai nò
T’ồng mằn ky rệnh hai t’ò nưa bân
D’àng khen, căm đảy ảnh ngần
Nếp mon thua nỏ, t’ởi gần roàng phăn…
P’ửa 23 rảo 11’ Gừn 14/4/2014

7. Điện Biên êm ả vô ngần
Như tình đầy ánh trăng ngân giữa trời
Giơ tay, hái được ngay thôi
Đem cài gối chiếc để đời ta bay!
Lúc 23 giờ 11’ Đêm 14/4/2014

7. Дьен Бьен  чрезвычайно нежный
Как любовь переполненная луной в небе
Поднимаю руки и cобираю ту луну
И её прикрепляю к подушке для того, чтобы
                     Наша жизнь летит в свет.
23 час. 11 мин. Ночь 14/4/2014

( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét