Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

CHÁT TOMTRN TRUNG-CHÙM LC BÁT-TRƯA
                            ( Thương gửi Quê)
1 CÂY ĐỔ
 Cái Tôm, Cái Tép
 Trưa nay...
 Bà-Còng đi chợ
 Mặt mày tối tăm.
 ***
 Quán"Cây đổ"
 Bia sủi tăm
 "Zô zô.."
 Giọng
 "Trăm phần trăm..."
 Ven toàn?
 ***
 Chú đánh giầy-tạt sang ngang
 "Quê con Thanh Hóa.."
  Mới tràn ra đây?
 ***
 Thơ-Buồn
 Mới thật Thơ-Hay?
 Say bia chưa bõ
 Những ngày
 Còn thương...
 ***
Cái Tôm, Cái Tép
 Tơ vương
 Trưa nay.."Cây đổ"
 Càng thương Đất-Này.

2/CHÁT TOM
 Bánh đúc bầy mẹt
 Chợ Quê
 Người xưa
 Tìm lại
 Nay về nơi nao?
 ***
 Nắng trưa
 Tràn giấc mơ nào
 Người-Mơ cứ vẫn
 Ngọt ngào...Là mơ!
 ***
 Quê nghèo
 Rày nắng mai mưa
 "Lậy Giời mưa xuống..."
 Cho vừa chứa chan
 ***
 Chát tom..Tom chat
 Vô vàn...

3/ĐỨC-THÁNH-TRẦN

 Đánh giặc
 Nhàn nhã...Như sương
 Tay gươm-Tay bút
 Vô-Thường
 Vô-Vi...
 ***
 Đức-Thánh-Trần
 Đã
 Một khi..
 Người-Còn-Đứng-Đó
 Sá gì gai chông!
 ***
 Trưa nay
 Hương thắp
 Cùng mong
 Mát-Giời sẽ đến...
 Cho-Lòng
 Muôn sau.

            HÀ NỘI-Trưa 28/5/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét