Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

CHÚC MỪNG CÁC TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG và CÁC HỘI VIÊN MỚI !
CHÚC MỪNG CÁC TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG và CÁC HỘI VIÊN MỚI !

- Phút giây huyền diệu, tiểu luận và bút ký về nghề văn của Ma Văn  Kháng
- Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương, tập truyện ngắn của Nguyễn Trí
- Những lớp sóng ngôn từ, tập thơ, của Mã Giang Lân
- Nông dân, tiểu thuyết, tác giả WLADYSLAW ST. REYMONT, bản dịch của Nguyễn Văn Thái
3/ Từ 656 đơn xin gia nhập Hội, qua sự lựa chọn giới thiệu của các Hội đồng chuyên môn, Ban chấp hành đã tiến hành xem xét và quyết định kết nạp các tác giả sau đây vào Hội Nhà văn Việt Nam

I
VĂN XUÔI


1
NGUYỄN ĐĂNG AN
Hà Nội
2
TRẦN DŨNG
Trà Vinh
3
ĐỖ XUÂN ĐỒNG
Đà Nẵng
4
TỐNG NGỌC HÂN
Lào Cai
5
PHẠM ĐỨC LONG
Gia Lai
6
VŨ TUYẾT MÂY
Hải D­ương
7
D­ƯƠNG THỊ NHỤN
Hải Phòng
8
LÊ HỒNG NGUYÊN
Hà Nội
9
L­ƯU NGHIỆP QUỲNH
Hà Nội
10
MAI PH­ƯƠNG
Bắc Giang
11
BÙI ANH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
12
TRỊNH QUANG THÀNH
Bắc Ninh
13
BÌNH NGUYÊN TRANG

Hà Nội
II
THƠ

1
HÀN THUỶ GIANG
Thành phố Hồ Chí Minh
2
THÁI HỒNG
Vĩnh Long
3
NGUYỄN VĂN HÙNG
Nghệ An
4
NGUYỄN QUANG H­ƯNG
Hà Nội
5
NGUYỄN MINH KHIÊM
Thanh Hoá
6
ĐẶNG CƯ­ƠNG LĂNG
Hà Nội
7
CHU THUỲ LIÊN 
Điện Biên
8
L­ƯU LY
Thừa Thiên Huế
9
NGUYỄN ĐÌNH MINH
Hải Phòng
10
D­ƯƠNG THUÝ MỸ
Hà Nội
11
NGÔ THỊ Ý NHI
Thành phố Hồ Chí Minh
12
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Thành phố Hồ Chí Minh
13
NGUYỄN THỊ LAN THANH
Phú Thọ
14
NGUYỄN QUANG THUYÊN
Phú Thọ
15
HUỆ TRIỆU
Thành phố Hồ Chí Minh
16
NGÔ THẾ TRƯỜNG

Hà Nội
III
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

1
MAI BÁ ẤN
Quảng Ngãi
2
CAO THỊ HỒNG
Thái Nguyên
3
HOẢ DIỆU THUÝ

Thanh Hoá
IV
VĂN HỌC DỊCH

1
LÊ THỊ HIỆU
Pháp
2
NGUYỄN VŨ H­ƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
3
ĐẮC LÊ
Hà Nội
4
NGUYỄN THỊ THANH THƯ­ 
Hà Nội

Lễ trao Giải thưởng văn học và Kết nạp hội viên năm 2013 sẽ được tiến hành trọng thể ngày 19/1/ 2014 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét