Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Từ vết thương máu chảy...


Thơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu

46. Из раны кровь стекает струйкой длинной,
Но ни слезинки... Есть у нас закон:
Дороже крови слезы для мужчины.
А иначе – какой мужчина он?

46. Từ vết thương máu chảy thành dòng
Nhưng không phải lệvới đàn ông
Quý hơn máu, chính là nước mắt
Nếu khác đi- có phải đàn ông không?

46. Tứ ròi chếp p’ần thieo lưởt tốc
Nắm dử nặm tha nau… P’ỏ dài hăn
Nặm tha quỷ pèng hơn lưởt nỏ
Ngậy thất tèo – nhằng dử mỏ dài chăn?

47. Совсем не тем, что снег пошел, я возмущен…
Но как твоих волос посмел коснуться он!               
Я ветер не виню, что дует он, трубя,
Но как обидно мне, что обнял он тебя!..

47. Tôi không bực tuyết rơi đâu nhé
Nhưng sao tuyết chạm vào tóc em
Gió thổi, gió reo, tôi không quy tội
Nhưng tôi nổi khùng, vì gió dám ôm em!

47. Hây nắm náu mươi lồng nao né
T’ọ mươi khao lăng t’ồm phjôm mậy noọng nò
Lồm p’ẳt, lồm moòng, rà bấu tươn pắt xá
Khỏi fát slính chằng, nhoòng lồm cảm cót slao hây!

48. Есть ли истина известней:
Убивает старость песню.
И наоборот бывает:
Песня старость убивает.

48. Có chân lý nổi tiếng
Tuổi già khử bài ra.
Nhưng có điều ngược lại:
Bài ca khử tuổi già.


48. Mì tiểng t’ồn lị rủng
Pi ké khả tèo sli
T’ọ thất t’iẻo mì vè
Tèo sli khả pi ké.

49. Ступка пожаловалась барабану:
«Бьют и не платят… А бьют постоянно…»
«Бьют и меня, – барабан ей в ответ, –
Бьют и не кормят, – и выхода нет…»

49. Cái cối than phiền cùng cái trống:
Không trả tiền, mà họ giã tôi mãi thôi…”
Tôi cũng thế - cái trống trả lời -
Bị gõ hoài, mà có được tiền đâu, thật bí…”

49. Ăn dổc nị nàn oạ ăn tổng:
“Bấu đảy dièn, hây mẻn boong lầng tăm…”
“Hây tó p’ận – ăn tổng pjá gằm –
Boong gọn lầng, bấu pjá dièn hây, chăn tủng…”


50. Жена говорит мне: «Когда это было?
В какой это день мы поссорились, милый?»
«Не помню что-то, – я ей отвечаю, –
Я попросту дней этих в жизнь не включаю».

 50. Vợ hỏi: Anh thân yêu
Hôm ấy là ngày nào chúng ta cãi nhau, anh nhỉ?”
Tôi trả lời: “Anh không nhớ nữa
Anh không lưu trong cuộc sống chúng ta”


50. Mìa xam: Chài điếp slương
Uằn t’ỉ lẻ uằn lăng hây gải căn, chài nỏ?”
Khỏi pjá gằn: “ Chài bấu chứ
Chài bấu d’om chang t’ởi slổng sloong hây”
Còn tiếp


2 nhận xét:

 1. Tuổi già khử bài ca chứ ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyên văn là: Cái già giết chết bài hát. Có trường hợp ngược lại : Bài hát giết chết cái già! Bạn Triệu Lam Châu dùng chữ "khử" cho nó đỡ
   căng.Chắc thầy thuốc biết rõ điều này!

   Xóa