Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Vì sao đôi mắt...
Chùm thơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu

41. «Отчего глаза пусты, как две дыры?»
«Нету мысли в них и боли нет».
«Отчего глаза пылают, как костры?»
«Мысль и боль в них зажигают свет!»

41. “Vì sao đôi mắt trông hoang, như hai lỗ thủng?”
Vì không hồn, không mang khổ đau
“Vì sao ánh mắt ánh lên như lửa?”
“Vì tâm hồn, vì nỗi khổ đằm sâu!”

41. “Nhoòng lăng tôi tha mủng loảng t’ồng sloong rẩu cuông?”
“Nhoòng pjấu slim châư,  bấu thư chếp tót”
“Nhoòng lăng tha gần rủng têm vầy chót?”
“Nhoòng slim châư na nắc nội khỏ p’uồn!”42. «Что мудрым делает юнца?»
«Горе!»
«Что делает мальчишкой мудреца?»
«Радость!»
   
42. “Điều gì làm cho chàng trai trở nên thông tuệ?”.
Khổ đau!”
“Điều gì làm cho bậc hiền nhân trở lại thành trai trẻ?”
 “Niềm vui!”

42. “Mòn lăng hất hẩư báo tơn mì mốc rủng?”
“Khỏ p’uồn!”
“Mòn lăng piến pú rủng p’ần  t’iẻo báo tơn?”
“Ăn dung!”

43. «Что извивается змея змеею?»
«Крива нора, куда ползет змея!»
«А почему петляем мы порою?»
«Пряма ли нашей жизни колея?»

43. “Điều gì làm cho rắn uốn mình thành rắn?”
“Đường cong, rắn thường bò trong hang!”
“Vì sao đôi khi ta theo đường vòng?”
“Vì vết đời đi nào có thẳng!”

43. “Vè lăng hất hẩư ngù uổn đang p’ần ngù?”
“Gổt t’àng, ngù dàn chang ngườm lẩc!”
“Nhoòng lăng lẳm p’ày hây pây t’àng queng?”
“Nhoòng ròi t’ởi nắm p’ửa hâư pây t’àng xó!”

44. Разделены два глаза меж собою,
Чтоб им не причинять друг другу боль.
Друг друга недолюбливают двое,
Когда они одну играют роль.

44. Hai mắt nằm tách biệt
Đ không gây cho nhau đớn đau
Vì những ai đóng cùng vai diễn
Thường hay không thiện cảm với nhau.

44. Sloong tha nòn táng t
Nắm slì hâư hất chếp hẩư căn
Bại tua gần tó căn ngảm xướng
Xường xì tiẻo năm ngám căn slăm.

45. Когда мы шли в далекие края,
«Куда?» – не задавал вопросов я.
Я спрашивал: «Когда назад вернемся?» –
Там оставалась родина моя.

45. Khi chúng ta đi đến bến bờ xa
Tôi không hỏi: “Mình đi đâu thế nhỉ?”
Mà chỉ hỏi: “Bao giờ ta lại về
Nơi mảnh đất quê hương xứ sở?”

45. P’ửa hây pây thâng t’ỉ phương quây
Hây bấu xam: “Rà pây t’ầư nỏ?”
Táng xam slăm: “P’ửa hâư lẻ t’iẻo mà
T’ỉ đin rường mường khau slương điếp?”


Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét