Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Cây tiêu huyền...

Thơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu56. У нас перед домом чинара росла,
Но падают листья, ведь осень пришла.
Я тоже, как дерево, гордо стоял,
Слова, как осенние листья, ронял.

56. Cây tiêu huyền đứng trước nhà tôi
Mùa thu về, lá rơi lả tả
Tôi tự hào được đứng như cây đó
Thả ngôn từ như lá thu rơi.

56. Co kha pất dặng nả rườn hây
Miều tan mà, bâư lấn lồng loác loác
Hây mẩng pỏn d’ặng tồng te  t’ỉ  t’oỏc
Pjói gằm slăm bặng bâư miều tan.

57. Висят кинжал с пандуром на стене.
Идут года, казаться стало мне:
Возьму пандур – кинжал из ножен рвется,
Кинжал – пандур вдруг стоном отзовется.

57. Dao găm và đàn panđur được treo trên tường
Tháng năm dài trôi, tôi cảm thấy:
Dao tự bật khỏi bao ngay, khi tôi cầm đàn gẩy
Đàn và dao luôn đồng vọng bên nhau.


57. Tao xíng oạ mảc châư panđur khoen pha
Pi bươn rì lây, hây hăn t’ởi:
Tao táng phứt oóc noỏc pao, slì hây căm châư tói
Châư xày tao lầng xày slim nim căn.

58. Грозятся нам законов кулаки,
Они грозны, сильны, хитры, ловки,
Я песнями своими простоват,
Но все кажется, что в чем-то виноват.

58. Nhiều quả đấm đe doạ chúng tôi
Chúng mạnh bạo, tinh ranh và khủng khiếp
Tôi hát những bài ca chất phác
Hình như tôi đã phạm chút sai lầm…

58. Lai căm t’ệnh há pá boong rầu
Mừn đi cải, lỉu lò xày mảo meẻc
Hây chiềng bại tèo sli ngày mjảc
T’ồng gạ rà mì ít xá đeo nò…

59. Луна могилы предков освещает,
От их лица она мне сообщает:
Не торопись сюда, где все равны,
Ведь не увидишь даже и луны.

59. Trăng rọi sáng bao ngôi mộ tổ
Từ mộ chí, trăng báo cho tôi rõ:
Đừng vội vàng tới đó, nơi tất cả ngang nhau
Rồi cả trăng, sẽ không nhìn thấy đâu.

59. Hai chỏi rủng kỷ lai mạ chỏ
Tứ thin cáy, hai páo rà đảy rọ:
D’á cấn thâng mỉn nớ, búng thuổn thảy phiêng căn
Thuồn t’ằng hai, tó bấu mủng hăn lăng.60. Ах, кони, кони, где вы все теперь?
Ах, песни, песни, где вы все теперь?
Не слышно больше звяканья уздечки,
А вместо песен – речи, речи, речи…

60. Ôi, ngựa ơi, giờ đây bay đâu ?
Ôi, bài ca, giờ đây ngươi đâu ?
Không còn nghe leng keng dây cương
Thay cho bài calà lời nói bình thường.

60. Rôi, mạ ơi, cứ nẩy mầu d’ú hâư?
Rôi, tèo sli, cứ nẩy tèo d’ú hâư?
 Bấu nhằng hăn dưởc mạ moòng khóng khoéng

Tang nả hẩư tèo sli – lẻ gằm phuối xường xì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét