Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Tôi chứng kiến...THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu

51. Я видел, как осень, ветрами продута,
Гудела, цветы и растенья губя.
И дал себе слово я в эту минуту,
Не сравнивать больше с цветами тебя.

51. Tôi chứng kiến: Mùa thu gió ào ào
Tàn phá biết bao loài hoa cỏ
Và tôi tự nhủ mình khi đó
Không ví mình như những cánh hoa kia.

51. Hây tha hăn: Miều tan lồm fồ fồ
Tức uái kỷ lai thình bjoóc nhả
Hây táng gạ đang rà slì t
Nắm vỉ rà t’ồng bại bjoóc va nơ.

52. У нас с тобой разными радости стали,
У нас с тобой разными стали печали…
Но все б эти радости – будь моя воля! –
Сменил без возврата на общую боль я!

52. Tôi với anh khác nhau niềm vui
Tôi với anh khác nhau nỗi buồn
Nhưng tất cả niềm vui, ý nguyện của tôi
Tôi muốn cải biến thành nỗi đau chung mãi mãi.

 52. Hây oạ chài táng căn ăn dung
Hây oạ chài táng căn ăn p’uồn bứa
T’ọ thuổn thảy ăn dung, slẩy nắt cúa rà
Hây ái dảo p’ần ăn chếp slương ruổm nỏ.


53. Я знаю наизусть всего Махмуда,
Но вот не понимаю одного:
Откуда о любви моей, откуда
Узнал он до рожденья моего?

53. Tôi thuộc làu làu bài thơ Makhơmút
Nhưng tôi cứ phân vân thật tình:
Thời ấy tôi chưa sinh
Sao ông biết tình yêu tôi như thế?53. Hây chứ mảc tèo sli Makhơmút
T’ọ hây hăn d’úp d’ưởng chang slăm:
Slì mỉn hây dằng sleng
Lăng pú chắc ăn mằn ky hây p’ận nỏ?

54. Когда б свои ошибки стал я хоронить,
Всю землю в кладбище пришлось бы превратить.
Когда б для них надгробье я тесал,
На эти плиты не хватило б скал.                                      

54. Nếu tôi mai táng bao lỗi lầm của mình
Hẳn toàn trái đất sẽ thành nghĩa địa
Nếu tôi đẽo từng tấm bia mộ
Hẳn sẽ không đ đá đ làm đâu.

54. Uảng hây phăng lai ăn xá đang rà
Lao tủ thuổn mẻ đin pần t fằn a nỏ
Uảng hây tức tấng tèo thin cáy
Lao tủ bấu đo thin hất nau.

55. Юность, юность – комедия, вспомнить смешно…
Зрелость – драма. Ее уж сыграл я давно.
Нынче старость. Играю трагедию я.
Опускается занавес бытия.

55. Thật nực cười: Tuổi xuân như vở kịch hài
Trưởng thànhchính kịch. Tôi diễn xong lâu rồi
Gìơ đây già, tôi đóng bi kịch
Rồi sẽ hạ tấm màn cuộc đời.

55. Chăn đây khua: P’ửa phông t’ồng tèo xướng loỏng khua
Cải mà – cốc xướng. Hây pặt chiềng hâng d’á
Slì nẩy ké pi, hây toỏng xướng p’uồn

D’ỏ đỏi pjói lồng phin mản t’ởi.                  

2 nhận xét:

  1. Câu thơ thứ 4 của bài 51: không ví em thì đúng hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ví EM chính xác hơn là MÌNH. Đồng ý với Hậu Trần. Và cả "những cánh hoa" có lẽ nên để là " những đóa hoa"! Chúng ta chờ ý kiến của Triệu Lam Châu!

      Xóa