Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Bản làng không cần..., Vạn lí trường thành..., Cuộc tranh luận...


Chùm thơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt, Tày của TRIỆU LAM CHÂU

86. Аулам горным не нужны шоссе,
По ним ползут лишь сплетни да раздоры.
Хочу, чтобы в нетронутой красе
Стояли и молчали наши горы.

86. Bản làng không cần đâu đường nhựa
Bò trên đườnglà đơm đặt, bất hòa
Tôi muốn bản làng trong vẻ đẹp nguyên sơ
Núi đứng vút, lặng im hùng vĩ.

86. Bản dẻ bấu cần ngoòng t’àng nhựa
Dàn nưa t’ànglẻ phuối luổn, sính căn
Hây ái bản mường chang ăn đây cốc dỉnh
Phja d’ặng d’àu, bấu cảng, slung luông.

87. Лишь экспонат — Китайская стена,
Стены Берлинской больше нет в помине.
Но ложь прочнее этих стен — она,
Всех разделяя, властвует поныне.

87. Vạn Lý trường thànhhiện vật bảo tàng
Bức tường Béclin- tuyệt nhiên không phải
Lời nói dối mạnh hơn hai tường ấy
Nó phá tan tất cả tanh bành.

87. Pha kích xiên mường – cúa tang pao d’om
Pha khen Béclin – rọ chăn nắm dử…
Gằm phuối p’jàng rèng quá slong pha t’ỉ
Te phả pây phó phé mọi vè nò.

88. По всей земле на век, на год, на миг
Вожди из бронзы, кони, шлемы, сабли…
А я бы медный памятник воздвиг
Тому, кто крови не пролил и капли.

88. Khắp thế gian mỗi thế kỷ, mỗi năm, mỗi giờ

Tạc lãnh tụ, đội mũ giáp, cầm gươm, cưỡi ngựa chiến
Tôi cũng muốn dựng một tượng đồng
Lưu danh một kẻ không hề rơi giọt máu.

88. Khoóp tu thẻ mọi pác pi, mọi pi, mọi slì
Slíu tải cốc, thư mủ lếch, d’áng căm, khuý mạ tức
Hây tó ái tẳng nghé đeo d’ưởng t’oòng
D’om chứ ò bấu slì tốc lưởt đeng slắc đốc.

89. Река струится малым ручейком,
Она уже для сплава не годится.
В лесу деревья молятся о том,
Чтоб уцелеть и снова расплодиться.

89. Sông chảy ròng ròng như suối nhỏ
Sông này, không thả gỗ được nữa
Bao loài cây trong rừng nguyện cầu:
Đ gữi trọn mình, phải sinh sôi nảy nở.

89. T tẻ d’òi d’òi tồng khuổi sláy
Mạy, vìn sliêu nắm lây rièo nặm đảy nò
Lai thình mạy chang đông xày mo:
Ái dửc rà, mẻn tứn nghè, buốt, pjẻ


90. Все речи смолкли б, споры прекратились,
Все лица бы к тебе оборотились,                             
Когда б, красивая, ты в этот зал вошла,
Где мы вершить пытаемся дела.

90. Cuộc tranh luận bỗng dừng, bao ngữ ngôn lặng im
Tất cả đều quay nhìn
Khi em xinh đẹp vừa xuất hiện
Nơi đàn ông đang bàn việc công.

90. Pan an lị rựt t, kỷ lai gằm rựt  uặm
Thuổn thảy ngoảy mà chiêm
Slì noọng slao pjòi rựt oóc nả
T’ỷ  p’ỏ  dài an việc ruổm đin hây.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét