Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Tiếng súng vang...Sao trời không sinh...Người ta hỏi nhà thơ


THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt, Tày của TRIỆU LAM CHÂU

143. Идет стрельба ночами. На кого-то
Идет ужели, как в лесу, охота?
Иль час настал расплаты за грехи?..
И вновь мои изранены стихи.

143. Tiếng súng vang đêm trường
Hay người ta săn thú trong rừng
Hay tử tù đến giờ đền tội
Thơ tôi lại nhiều thêm vết thương.

143. Hênh slủng d’an gừn rì
Boong te pây chang đông tức thấu
Rụ gần xăng thâng slì t’èn chỏi
Sli hây t’jẻo lai them ròi slương.

144. Зачем же не родился я глухим,
Чтобы не слышать грубых, глупых слов?
Зачем же не родился я слепым,
Чтобы не видеть деспотов-ослов?                           

144. Sao trời không sinh ra tôi điếc
Đ khỏi nghe những lời tục tằn và xuẩn ngốc
Sao trời không sinh ra tôi mù
Đ khỏi thấy những con lừa - bạo chúa.


144. Bân lăng nắm sleng hây xu nuốc
Sle khói t’ỉnh bại gằm oi sloi, tăn đéc
Bân lăng nắm sleng hây boót tha
Sle khói hăn bại tu lừ - chủa rại.

145. Спрашивать поэтов впору:
Кто же вы для государства?
Барабанщики? Танцоры?
Иль больные без лекарства
     
145. Người ta hỏi nhà thơ:
Anh đóng vai trò gì đối với quốc gia đây?
Người đánh trống hay là người nhảy múa
Hay là bệnh nhân thiếu thuốc chữa bao ngày?

145. Boong pậu xam slấy châư:
D’ai toỏng ngảm thàng răng xáu đin hây?
Gần tói tổng nằn rụ chăn gần t’jèo mủa
Rụ gần pỉnh chếp ghèn sliểu d’a d’uốc pi bươn?    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét