Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Người chết rồi,...Bạn còn trẻ,...Bạn trồng gì,...


Chùm thơ Raxun Gamzatov trong bản dịch Việt Tày của TRIỆU LAM CHÂU

96. Вот умер человек, и не страшны болезни,
Вот умер человек, и старость не страшна.
Не важно, что вреднее, что полезней.
И даже смерть ему уж не страшна.

96. Người chết rồi, bệnh tật không còn khủng khiếp
Người chết rồi, không sợ nữa tuổi gìa
Điều nào lợi hơn, hại hơn - nào có nghĩa gì
Khi cái chết còn không đáng sợ.

96. Gần thai d’á, bấu nhằng lao khẩy mầu
Gần thai d’á, bấu nhằng lao pi ké
Vè hâư lỷ lai, rại lainhằng mì lị lăng them
Slì bấu nhằng lao ăn thai nỏ.

97. Ты молод? Не печалься, постареешь.
Не любишь? Полюбить еще успеешь.
Ты глуп? Еще, быть может, помудреешь.
Ты стар? Увы! Уж не помолодеешь.

97. Bạn còn trẻ ư? Đừng buồn nhé, sẽ gìa
Chưa yêu ư ? Rồi sẽ kịp yêu thôi
Dại dột ư? Có thể thành thông thái
Gìa rồi ư ? Không trở về trẻ nữa, than ôi.

97. Pằng d’ạu nhằng ón lỏ? D’á  p’uồn nơ, d’ỏ ké
Dằng điếp hâư? D’ỏ lẩp điếp thâng slì
Bẩư bả lỏ? Mì bát p’ần lạo rủng
Ké d’á lơ? Bấu ón t’iẻo, rối nò.

98. Приходит смерть, сулит мне райский сад,
Нашептывает в уши, точно сводня.
Я говорю: пусть лучше будет ад,
Но только чтобы завтра, не сегодня.

98. Cái chết đến, Thiên đường bèn hẹn gặp
Như bà mai, rót lời vào tai tôi.
Nhưng tôi nói: Tôi muốn đi địa ngục
Chỉ có điều: Không phải nay, mà là mai.

98. Ăn thai thâng, Mường Va d’ản rổp
T’ồng mẻ tâu, phuối uan d’ít xu hây.
T’ọ hây phuối: Rà pây chắp đin chăn lẩc
P’ửa p’jủc lừ, nắm dử cứ này.

99. Под деревом близ моря я сижу,
Под шелест волн и листьев я пишу.            
Кто ж автор песни, как решить не споря —
Иль я, поэт, иль дерево, иль море?

99. Tôi ngồi dưới bóng cây bên biển
Rồi viết trong tiếng lá sóng rì rào
Ai là tác giả bài ca ? Xin nghĩ thử
Nhà thơ hay bóng lá, biển xao ?

99. Hây nẳng cốc mạy khăm xảng pế
Slể chang tiểng  voòng bâư rì roà
Hâư d’ảo oóc tèo sli? Xo ngậy slứ
Slấy sli rụ bâư khẳm, voòng uây?

100. Чем хочешь ты засеять это поле?
Вот прорастет, тогда увидишь сам.
Какую песню ты напишешь вскоре?
Вот напишу, тогда узнаешь сам.

100. Bạn trồng gì trên cánh đồng này?
Khi nào cây mọc lên, sẽ biết.
Bạn viết bài ca gì hôm nay?
Khi nào tôi làm xong, sẽ biết.

100. Pằng dạu chay vè lăng nưa tổng nẩy?
Pửa hâư co tứn khửn, chắc ne.
Pằng dạu slể tèo sli lăng uằn nẩy?
Slì hâư hây hất thuổn d’á, chắc ne.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét