Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Ông Đùng biết chưa? Địa chỉ chung, Lộc bàng


Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Hoàng Sơn

Ông Đùng biết chưa?

Xưa, ông Đùng đào sông
Cho nước chảy có dòng
Vì đào đêm mải chuyện
Sông bây giờ vẫn cong!

Ông đào rồi ông lấp
( Muốn đưa nước về đồng)
Làm nửa chừng, quang đứt
Đập Bờ không thể xong…

Ngày nay con cháu ông
Không trần vai gánh đá
Cưỡi máy ngăn sông cả
Ông Đùng ơi ,biết không?
3/1983
Chú thích: Ông Đùng là người khổng lồ trong truyền thuyết, đào sông Đà rồi đánh đá lấp sông, đứt quang, đá rơi thành thác Bờ!


Địa chỉ chung

Chú đưa thư tròn mắt:
Thư, sao mà lắm thư?
Dấu ghi trăm vùng đất
Nét chữ đề ngây thơ:


Gửi chú trên sông Đà”
“Gửi người làm thủy điện”
Đường xa, thật là xa
Thư vẫn tìm lối đến…

Chú hiểu rồi: yêu mến
Những người đang ngăn sông
Bạn nhỏ như hò hẹn
Sông Đà- địa chỉ chung!
3/1983
Chú thích: Thiếu nhi cả nước thường xuyên gửi thư thăm hỏi các cô chú công nhân sông Đà, có ngày công trường nhận được hàng trăm thư!

Lộc bàng

Lộc bàng như bướm
Đậu hờ cành khô
Tháng Hai rét lộc
Bụi mưa giăng mờ…

Lộc bàng chớm chở
Tưng bừng khoảng không
Đẹp như hoa ấy
Ra ngõ mà trông!

Bàng cầm lộc biếc
Đứng tặng người qua
Lộc bàng xòe hết
Cũng vừa tháng Ba
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét