Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Anh học cách đi,... Đổi thay mãi những nhà lãnh đạo,...


CHÙM THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt, Tày của TRIỆU LAM CHÂU

126. Я ходить научился, чтоб к тебе приходить.
Говорить научился, чтоб с тобой говорить.
Я цветы полюбил, чтоб тебе их дарить,
Я тебя полюбил, чтобы жизнь полюбить.

126. Anh học cách đi, đ đến được bên em
Anh học nói, đ tâm tình cùng em nóng bỏng
Anh yêu hoa, đ có hoa tặng em
Anh yêu em, đ yêu cuộc sống.

126. Chài slon liếm gàm, sle thâng đảy noọng nàng
Chài slon phuối, sle păn châư đuổi slao pôm đát
Chài đjếp bjoóc va, sle mì bjoóc d’oại slao
Chài đjếp slao, sle đjếp chăn t’ởi slổng.

127. Меняются правители, вожди,
Как летом облака или дожди.
И только мной всю жизнь, не зная смены,
Любовь и песня правят неизменно.

127. Đổi thay mãi những nhà lãnh đạo
Như mùa hè chợt nắng chợt mưa
Chỉ cuộc đời tôi là không thay đổi
Như tình yêu và những bài ca.


127. Pặt tối mấư lầng bại gần cai
Bặng miều pôm rựt phân rựt đét
Tán nhằng ăn bấu tối t’ởi hây
Bặng mằn ky wạ gằm sli slương đjếp.

128. Мне кубок жизни щедро был вручен.
Я пью его и мыслью удручен:
Пить этот кубок надо до седин,
Потише пей, ведь кубок-то один.

128. Tôi được ban cho một cốc đời
Tôi uống nó, sao lòng đau khổ vậy
Phải uống đến ngày tóc trắng đấy
Uống nhẹ nhàng, vì chỉ có một cốc kia thôi.

128. Hây đảy păn ăn chẻn t’ởi đeo nò
Hây kin te, lăng slăm t’àn chếp tót
Mẻn kin thâng wằn muốc phjôm khao
Kin nẩư njàng, nhoòng mì chẻn đeo đai nở.

129. Любишь покой — коня не седлай,
Любишь покой — любовь прогони,
Сиднем сиди и тихонько считай
Годы и дни, годы и дни.

129. Yêu tĩnh lặngNgựa không thắng yên
Yêu tĩnh lặngTình yêu xua đuổi
Ngồi thiền và nhẩm đếm
Năm, tháng, ngày- rồi  lại, ngày, tháng, năm…..

129. Điếp ỏn nua – Mạ bấu thảng an
Điếp ỏn nua – Mằn ky rại t’jẻp
Nẳng chẳng lồng wạ án
Pi, bươn, wằn – t’jẻo wằn, bươn, pi…

130. Все говорят сегодня про аренду,
Лишь я один растерянно стою:
Отдайте мне, отдайте мне в аренду
Любовь мою и молодость мою!

130. Người ta bàn luận về thuê mướn
Chỉ mình tôi bối rối mà thôi:
Cho tôi thuê đi, cho tôi thuê lại nhé
Tình yêu và tuổi trẻ đời tôi!

130. Boong te an mừa t’àng có kiết
Tán mọt hây mảo t’ảo đai thôi:
Hẩư hây cho nỏ, hẩư hây cho t’jẻo nớ
Ăn mằn ky wạ slì ón t’ởi rà!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét